F o r e l d r e p u l s e n ® Barnehage
desember 2013
Sjiraffspråket
Sjiraffspråket bygger på den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenbergs modell Nonviolent Communication, ikkevoldelig kommunikasjon (IVK).

Hva er sjiraffspråk?

I dialogen mellom foreldre og barn, kan av og til kommunikasjonen bære preg av kritikk, mas, misforståelser og kjefting. Dette skaper avstand, og gjør lite for å bedre situasjonen. Sjiraffspråket er en modell for empatisk, ikkevoldelig kommunikasjon. Den gir en konkret framgangsmåte for å uttrykke deg så du bli hørt, og hjelper deg til å høre hva den andre sier, selv når uttrykksformen er aggressiv. Hensikten med sjiraffspråket er å skape kontakt, selv om man står midt oppi en konfliktsituasjon.

Hvordan og hvorfor?

Sjiraffspråket tar utgangspunkt i å beskrive en situasjon - uten å tolke, og gi uttrykk for egne følelser og behov - uten å fordømme eller kritisere. Til sist skal man sette ord på hva man trenger fra den andre parten for å få det bedre. Slik kan begge parter få dekket sine behov. I et forhold mellom foreldre og barn er maktfordelingen skjev. Det er lett å ty til trusler og krav for å få barnet til å gjøre som man ønsker. Sjiraffspråket bygger på gjensidig forståelse og støtte som motivasjon for endring. Dette gir mer varig effekt og et bedre grunnlag for gjensidig respekt, enn å true fram umiddelbar lydighet utløst av frykt.Sjiraffspråkets fire trinn:

  1. Observasjon
  Si noe om hvordan du observerer situasjonen, ikke hvordan du tolker den.
  2. Følelse
  Si noe om hvilke følelser situasjonen bringer fram i deg.
  3. Behov Hvilke behov har du som står ubesvart?
  4. Anmodning
  Fortell hva du trenger til den andre parten. Vær konkret, presis og realistisk.

Styrer i Rosenlund bhg:

  «Før kunne vi avlede dem med en sang hvis noe var ubehagelig, men vi gjorde jo ikke noe med grunnen til at barnet gråt. Nå klarer vi mer å sette ord på hva gråten skyldes, og da opplever vi at barna klarer å legge ting fra seg. Vi er rett og slett mer til stede med barna, og lar dem få lov til å ha reelle følelser og dele disse følelsene med en voksen.»

Video: Sjiraffspråk

Kilder: IVK Norge, CNVC, Forum for IVK, Røde Kors
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2013 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.