F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
januar 2016
Ordensregler – hva og hvorfor?
Please note: The translation service is an automatic direct translation from Norwegian. 
Ordensreglementet gjelder i skoletiden.

Formålet med ordensreglement i skolen

Det er fastslått i opplæringsloven at alle skoler skal ha et ordensreglement. Formålet med ordensreglementet er å legge grunnlag for en velfungerende skole, ved å gi regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som skjer hvis reglene brytes. Ordnede rammer og regler som er kjent og forstått av alle, kan bidra til å fremme læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse. De er også med på å fremme forutsigbarhet og likebehandling.

Hvordan skal ordensreglementet være?

Reglene bør i størst mulig grad være positivt vinklet, slik at de fokuserer mest mulig på hvordan man ønsker å ha det på skolen og hva som er ønskelig atferd, heller enn hvordan man ikke vil ha det. Da øker sjansen for at reglementet bidrar til å skape et godt forhold mellom elevene og mellom ansatte og elever på skolen. Ordensreglementet skal både fortelle om hva som er reglene, og hvilke sanksjoner skolen kan benytte om reglene brytes.

Hvem skal utforme ordensreglementet?

Kommunen har ansvaret for at ordensreglementet blir fastsatt. Reglementet kan enten være felles for alle skolene i kommunen, eller de kan utformes lokalt på den enkelte skole. Det er viktig at elevene selv bidrar til utformingen av reglene. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de må også høres før et ordensreglement fastsettes.

Eksempel på ordensregler:

  • Elevene skal møte presis på skolen.
  • Elevene skal ha orden i skolesakene sine.
  • Elevene skal være hyggelige og høflige mot hverandre.
  • Elevene skal vise respekt for andres eiendeler.

Video: Om retten til skole og utdanning

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.