F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
februar 2016

Evnerike barn

Please note: The translation service is an automatic direct translation from Norwegian. 
Evnerike barn kan være sårbare, og mange føler seg misforstått av jevnaldrende.

Hva er evnerike barn?

Evnerike barn er på et annet intellektuelt nivå enn barn på samme alder. De kan ha evner i ett eller flere fag på skolen eller de kan ha kunstneriske evner. Selv om evnerike barn av og til blir omtalt som «skoleflinke», er det mer enn det som skiller dem fra andre barn. De lærer også på en annen måte. Evnerike barn forstår begrep raskere, og har lettere for å se sammenhenger. De er også ofte svært nysgjerrige og utforskende av natur, og har et sterkt behov for å forstå.

Forskjellen mellom evnerike og flinke barn

Hvordan kan du som forelder vite om barnet ditt er skoleflink eller et evnerikt barn? Det er noen kjennetegn man kan se etter. Evnerike barn er gjerne mer opptatt av å stille spørsmål enn å vite svaret. De er nysgjerrige og interesserte med en helt annen intensitet enn de flinke barna. De er ofte innovative og ser ting fra nye vinkler, snarere enn å kunne gjengi informasjon de har lært. De trives med komplekse temaer og er kritiske og omstendelige, der hvor de flinke barna gjerne følger en mer logisk oppbygget læringsprosess.

Tilpasset opplæring

Etter opplæringsloven skal opplæringen i skolen tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Dette gjelder også de evnerike barna, selv om de er sterke faglig. Disse barna skal også ha utfordringer og noe å strekke seg mot, for å utnytte potensialet de har. Evnerike barn kan være krevende elever i undervisningssituasjonen, fordi de stiller spørsmål ved det meste, og voksne kan misforstå atferden deres som kranglete og opposisjonell. Om disse barna ikke blir stimulert og utfordret tilstrekkelig i undervisningen, kan utfordringene forsterkes. Evnerike barn er ikke en mer ensartet gruppe enn andre barn, og derfor må det vurderes individuelt hvordan opplæringen skal tilpasses hver enkelt.

Kjennetegn:

  • Ekstremt nysgjerrige
  • Lærer raskt
  • Ser sammenhenger lett
  • God begrepsforståelse
  • Er forut for klassen
  • Foretrekker voksne framfor jevnaldrende
  • Er selvkritiske

Video:
"Elever med akademisk talent i skolen"

Kilder: FUG, snl.no, forskning.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.