F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
februar 2015
Ett barn – to språk
Barn forstår ofte mer av foreldrenes morsmål enn det de bruker aktivt.

Barn i flerspråklige familier

Barn i flerspråklige familier får helt fra begynnelsen av høre to eller flere språk. Familier kan være to- eller flerspråklige på ulike måter. For eksempel kan en eller begge foreldrene ha et annet morsmål enn norsk. Foreldrene kan ha det samme morsmålet, eller de kan ha to ulike morsmål. Felles for disse familiene er at barna vokser opp i et språkmangfold som kan gi dem en verdifull kompetanse i et flerspråklig samfunn. I store deler av verden er det vanlig at barn lærer flere språk fra de er helt små. At barnet lærer et annet morsmål enn norsk hjemme, står ikke i veien for at de blir gode i norsk. Barn har bedre forutsetninger for å lære et andrespråk dersom de har et godt utviklet morsmål, særlig når det gjelder begrepsforståelse. For at språkutviklingen til barnet skal være tilfredsstillende, er det viktig at de voksne i barnets omgivelser oppmuntrer og støtter utviklingen av barnets flerspråklighet. Her må både hjem og skole samarbeide.

Å veksle mellom ulike språk

Det er vanlig at tospråklige barn veksler mellom språkene når de snakker med andre tospråklige personer. Slik får de et større språklig repertoar å spille på når det gjelder å få fram en nyanse eller følelse, eller de bygger fellesskap mellom personer som snakker samme språk. Det kreves høy språklig bevissthet for å kunne veksle mellom språkene på en god måte, og dette er naturlig og funksjonelt i tospråklige samtaler. I familier der mor og far har ulike morsmål, anbefales det at begge foreldrene snakker hvert sitt morsmål sammen med barnet. Det viktigste er at foreldrene kan kommunisere med barna sine på det språket de behersker best.

Fra opplæringsloven § 2-8:

    «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.»

Video: Morsmål som andrespråk

Kilder: NAFO, FUG
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.