F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mai 2015
Læreplanen i engelsk på tre minutter
Engelsk er et av basisfagene i grunnskolen.

Hva er en læreplan?

Læreplanen for grunnskolen (ofte kalt Kunnskapsløftet) er delt i tre deler. Disse delene beskriver de overordnede målene for opplæringa, hvilke prinsipper som ligger til grunn, samt kompetansemål i de ulike skolefagene. I læreplaner for fag står det hva elevene skal kunne etter 4., 7., og 10. trinn, og i noen fag listes det også opp kompetansemål etter 2. trinn.

Hovedområder i engelsk

Læreplanen i engelsk består av fire hovedområder. To av hovedområdene dreier seg om muntlig og skriftlig kommunikasjon. De to andre hovedområdene tar for seg språklæring og kultur, samfunn og litteratur. Språklæring dreier seg om det å lære et nytt språk. Innsikt i egen språklæring og nyttige strategier for å utvikle sin engelsk, står i fokus. Hovedområdet muntlig kommunikasjon fokuserer på ordforråd, uttrykk og riktig uttale, og skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive engelske tekster, lære grammatikk og rettskriving. Området kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i engelskspråklige land.

Grunnleggende ferdigheter i engelsk

De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive og regne, samt digitale og muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle fag. I engelskfaget handler det om å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner på engelsk, både muntlig og skriftlig, samt å kunne bruke relevante matematiske begreper som f.eks. måleenheter som brukes i engelske land, samt bruke digitale verktøy for å støtte språklæringen.

Hovedområder i engelskfaget:

  • Språklæring
  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur

Video: Learn English with BBC Learning English

Kilder: Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.