F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
juni 2015
Ferdigheter for framtida
Hvordan bør skolen forberede barna på morgendagens samfunn?

Samfunnsutviklingen

Endringer i samfunnet skjer stadig raskere. Det betyr at kravene til kompetanse og kunnskap endres i høyere tempo enn noen gang. Norge blir et stadig mer kunnskapsbasert samfunn, og kompetanse blir dermed vår viktigste ressurs for framtidig velferd og verdiskapning. Globaliseringstrenden fortsetter, og kommunikasjon og kulturforståelse på tvers av landegrenser blir viktig å mestre i morgendagens samfunn. Teknologi preger samfunnet vårt i stadig større grad. Dagens skoleelever må forholde seg til teknologi i skole og fritid, og etter hvert også i studier og arbeidsliv. Gjennom teknologi kommer også tilgang til uendelige mengder informasjon, som elevene må kunne orientere seg i, vurdere kritisk og gjøre hensiktsmessige valg i forhold til.

Framtidsskolen

Det er mange som har gjort seg tanker om hvordan skolen på best mulig måte kan møte disse behovene i framtidssamfunnet. Nøkkelferdigheter for framtida omtales ofte som Kompetanse for det 21. århundre. Blant de kompetansene som trekkes fram som viktige, er blant annet å kunne tenke kritisk og løse komplekse problemstillinger, samarbeide og kommunisere, være kreativ og nyskapende, og opptre ansvarlig og etisk i et demokratisk samfunn. Det trekkes også fram at det er nødvendig å ha kunnskap om egen læringsprosess. Å være bevisst på hvordan man best tilegner seg ny kunnskap, å kunne arbeide selvstendig og målrettet og å være i stadig utvikling. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan skolen kan ivareta disse framtidsbehovene. Ludvigsen-utvalget skal levere sin hovedrapport i juni.

Fire kompetanseområder for framtida:

  • Fag og fagområder
  • Kompetanser i å lære
  • Kommunikasjon, samhandling og deltakelse
  • Utforske og skape

Video: Sten Ludvigsen om fremtidens skole

Kilder: Ludvigsen-utvalget
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.