F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
august 2014
Pappa, engasjer deg!
Hjelp til med lekser, snakk med barna om skolen og engasjer deg i ulike verv.

Kontakt med skolen

I mange familier er det mor som håndterer det meste av kontakten mellom skole og hjem. De stiller på foreldremøter, i utviklingssamtaler og tar på seg verv som klassekontakter og i FAU. Det er i både barnas og fedrenes interesse at fedrene tar større del i skolehverdagen til barna. For å kunne påvirke og gjøre en reell forskjell, må fedrene aktivt engasjere seg og delta i de samarbeidsforaene som finnes. Det er viktig at både fedres og mødres stemmer kommer fram i hjem-skolesamarbeidet, og i foreldremedvirkningen på skolen. Ofte har fedrene sterke meninger om hva som skjer. For fedrene vil det oppleves givende å bidra til at ditt barn både trives bedre og lærer mer. Å delta aktivt i samarbeidet med skolen vil også føre til at du blir bedre kjent med andre foreldre, og barna får et sterkere nettverk rundt seg.

Kvinnedominert skole?

Det store flertallet av ansatte i grunnskolen er kvinner. Den samme tendensen finnes i mange foreldreorganer på skoler rundt omkring i landet. Blant andre professor Thomas Nordahl mener at en slik dominans er problematisk, og er med på å forklare hvorfor jenter gjør det bedre på skolen enn gutter i dag. Han mener også at fedre som engasjerer seg i skolen må til for at guttene skal gjøre det bedre.

Ikke bare viktig for sønnene

Fars engasjement i barnas skolegang handler ikke bare om fedre som rollemodeller for sine sønner. Jentene trenger også en aktiv pappa som tar del i deres læring og utvikling. Forskning fra Naturfagsenteret viser at fedres støtte og inspirasjon er spesielt avgjørende for jenter som etter hvert går over til å studere realfag. Fedrene har klart å vekke og vedlikeholde realfagsinteressen hos jentene fra de var små, med gaver, faktabøker og premier for å løse utfordrende matteoppgaver.

Fra FUGs foreldreplakat:

  • Du er ditt barns første og viktigste lærer!
  • Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.
  • At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging.

Video: Jesper Juul i samtale med mor og datter fra TV-serien Blanke Ark

Kilder: FUG, forskning.no, Thomas Nordahl
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.