F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
august 2015
Aktiviteter i fritiden
Det finnes et bredt utvalg av fritidsaktiviteter for barn. Undersøk hva som tilbys nær deg.

Hvorfor fritidsaktiviteter?

Det er ikke slik at alle skolebarn behøver en organisert fritidsaktivitet. For noen er skoledagen og familielivet tilstrekkelig stimulans. Mange barn og deres foreldre ønsker likevel å delta på en aktivitet. Det kan være fordi vennene til barnet går der, og aktiviteten er en viktig sosial arena. Aktiviteten kan også være en læringsarena, hvor barnet utvikler ferdigheter og kunnskap, og gjør nyttige erfaringer. En fritidsaktivitet hvor barnet er fysisk aktiv, kan være gunstig for barnets motoriske utvikling, og for å danne gode treningsvaner. Dette er spesielt viktig for de eldre skolebarna og de som er lite aktive i hverdagen.

Vær i aktivitet!

Å ha god motorikk og kroppsbeherskelse er viktig for skolebarnas selvbilde, status blant venner og for å kunne mestre praktiske oppgaver. Det er viktig å legge til rette for at barna får være i variert aktivitet, og en organisert fritidsaktivitet kan være én av mulighetene for fysisk utfoldelse. Eldre skolebarn er som regel mindre fysisk aktive i hverdagen enn de yngre skolebarna. Å være i fysisk aktivitet i ungdomsskolealder synes å være veldig viktig for å legge et godt grunnlag for et aktivt liv, og for å forebygge livsstilssykdommer i voksen alder.

Motivasjon er viktig

Første skritt for at aktiviteten skal bli et positivt tilskudd til barnets hverdag, er at barnet er motivert for akkurat denne aktiviteten. Barnet bør selv få velge aktivitet og ta initiativ til å delta. Du kan gjerne fortelle litt om hvilke aktiviteter som tilbys i deres nærmiljø. I starten kan det være nødvendig med litt oppmuntring før barnet har utviklet tilstrekkelige ferdigheter til å oppleve mestringsfølelse. Hvis protestene vedvarer, er det lurt å ta barna på alvor. Spør, lytt og ta hensyn til deres meninger.

Ulike typer fritidsaktiviteter:

  • Idrett
  • Kultur (musikk, teater, dans o.l.)
  • Friluftsliv (speider, 4H o.l.)
  • Klubber eller organisasjoner

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Barn og skjermbruk >>
Anbefalinger om fysisk aktivitet >>

Video: Barn har godt av å være i aktivitet

Kilder: Bufdir., Helsedir., foreldre.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.