F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
oktober 2015
Forstå brøk
Mange barn synes brøk er vanskelig.

Hva er brøk?

En brøk er en del av noe. Det er en måte å skrive på som uttrykker forholdet mellom en del og en helhet. Tallet over brøkstreken kalles teller og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i. Telleren forteller hvor mange av disse delene som er med i brøken. I eksempelet på bildet ser vi en sirkel som er delt opp i fire deler, derfor blir nevneren 4. Én av delene er skravert, og derfor blir telleren 1. Vi bruker brøk for å uttrykke en størrelse helt nøyaktig. For eksempel er uttrykket en tredel helt presist, men om vi skulle skrive det som et desimaltall, blir det omtrent 0,33. Når vi skal regne med tall mellom 0 og 1 har vi av og til behov for å gjøre det helt presist, ikke avrundet som med desimaltallene. Da trenger vi brøk.

Hvordan hjelpe barnet å forstå brøk?

Å lese og regne med brøk er uvant i starten. Derfor kan det være forvirrende og vanskelig å forstå for noen barn. Det fine med brøk er imidlertid at alle barn har noe praktisk erfaring med det, og en vei til forståelse er å koble disse erfaringene med de mer abstrakte brøkuttrykkene. Begrepet en halv er de fleste barn fortrolige med. For at vi skal kunne snakke om en halv, må vi forutsette at denne halve er en del av en helhet, og at denne helheten kan deles i to like store deler.
Alt dette er informasjon som man finner i brøkuttrykket:  
1
2
Det finnes mange muligheter til å snakke om brøk i dagliglivet. En pizza som deles opp i stykker, er for eksempel en utmerket anledning til å visualisere brøkuttrykk. Du kan dele opp pizzaen i fire like store deler først, og deretter dele hver firedel i to, slik at du får åtte like store deler. Da blir det lettere å sammenligne brøker, og det blir åpenbart at en åttedel er mindre enn en firedel.

Begrep om brøk:

  • Teller
  • Nevner
  • Brøkstrek
  • Ekte brøk
  • Uekte brøk
  • Likeverdige brøker
  • Brudden brøk

Video: Brøk

Kilder: Matematikksenteret, matematikk.org
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.