Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Grunnleggende ferdigheter

Lesing, regning, skriving, digitale og muntlige ferdigheter er grunnlag for læring.  

Hva er grunnleggende ferdigheter?

Å kunne lese, regne, skrive, og ha digitale og muntlige ferdigheter, defineres som grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse.


Grunnleggende ferdigheter er ikke det samme som fag. De grunnleggende ferdighetene skal bidra til utvikling i alle fag og er også en del av faginnholdet elevene skal lære. De er i seg selv viktige redskaper for læring og utvikling. I tillegg er de også forutsetninger for å oppnå god kompetanse i skolefagene. I kompetansemålene vi finner i læreplanen til fagene, er de grunnleggende ferdighetene integrert. I noen fag og på noen trinn vil enkelte ferdigheter komme tydeligere til uttrykk enn andre. Alle læreplaner har en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevens kompetanse i faget.


Hvordan utvikles de grunnleggende ferdighetene?

Leseferdigheten utvikles gjennom å øve på å lese konsentrert med flyt og sammenheng. Veiledning i bruk av ulike lesestrategier tilpasset formålet og kritisk blikk på informasjonen i mangfoldet av tekst, er videreutvikling av ferdigheten.


Å kunne regne utvikles gjennom trening på resonnering, valg av metode og bruk av matematiske begreper for å kunne beskrive og løse problemer. Arbeidet med ferdigheten beveger seg fra konkret til abstrakt tankegang.


Å kunne skrive utvikles gjennom fokus på rettskriving, funksjonell håndskrift og tastaturbruk. Dernest ligger vekten på planlegging og gjennomføring av oversiktlige tekster tett knyttet opp mot faginnhold.


Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Det innebærer gode valg og god bruk av verktøy for oppgaven som skal løses, enten det er å produsere, publisere eller å kommunisere med andre.


Muntlige ferdigheter utvikles gjennom trening på å uttrykke meninger og sammenhenger, framføre muntlige tekster, lytte og respondere.

Grunnleggende ferdigheter:

  1. Å kunne lese
  2. Å kunne regne
  3. Å kunne skrive
  4. Muntlige ferdigheter
  5. Digitale ferdigheter

Vil du vite mer?

Tekstkilder:  Utdanningsdirektoratet (Udir)

Forelesninger

Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet