F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
februar 2016
Når du mistenker at et barn blir utsatt for vold
Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 
Vold forekommer i alle slags familier, samfunnslag og miljø.

Hva er vold?

Vold er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker en annen.

Psykisk vold, som trusler, krenkende ord og atferd, oppfattes som like skadelig som fysisk vold. Det å være vitne til, høre eller vite om at noen blir utsatt for vold, kan være like skadelig for et barn som det å bli slått selv. Redselen, utryggheten og krenkelsen kan være like stor.

Vi må bry oss!

Vi vil helst tro godt om andre, og mange av oss synes det er vanskelig å ta inn over oss at et barn i vår nærhet blir utsatt for vold. Ofte kan det være en udefinerbar følelse om at det er «noe» med barnet, som det er vanskelig å sette fingeren på.

Barn er svært lojale og redde for å avsløre sine foreldre, og vil ofte nekte om de blir spurt direkte. Av og til kan barna frykte at volden blir verre om de forteller om det til noen, og de kan også være truet til taushet. I tillegg føler mange voldsutsatte barn at de har skyld i det som skjer, og det kan være skam knyttet til det å være et voldsutsatt barn.

Hvor sikker må jeg være?

Hvordan vet du om situasjonen er alvorlig nok til å melde fra? Svaret er at det behøver du ikke være sikker på. Er du bekymret skal du melde fra uansett, også er det de offentlige instansene som vurderer om situasjonen er så skadelig for barnet at det behøves tiltak. Du behøver ingen bevis, det er tilstrekkelig å fortelle om dine observasjoner.

Etter loven har barnevernstjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig gjennomføre undersøkelser og tiltak. Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barnevernstjenesten i din kommune eller barnevernvakten.

Her kan du søke hjelp:

  • Politiet: tlf. 02800
  • Alarmtelefonen for barn og unge:
    tlf. 116 111
  • Barnevernvakten
  • Bekymringstjenesten Voksne for barn:
    tlf 810 03 940, bekymring.no

Video: Barnevernet hjalp meg

Kilder: Vfb, Barnevern-vakten
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.