F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mars 2015
Mobbeprogrammer og tiltak
Mobbing må bekjempes overalt og hele tiden.

Et systematisk arbeid

Arbeid mot mobbing er viktig på alle skoler, hele året. Opplæringsloven pålegger skolene å arbeide aktivt, systematisk og kontinuerlig med å fremme gode læringsmiljøer. Skolene skal jobbe parallelt med å forebygge mobbing og å håndtere mobbesaker på en god måte når de oppstår. Et mobbeprogram kan være en støtte for skolen i å iverksette systematiske tiltak som virker, og jobbe med skolemiljøet på en helhetlig måte.

Hva er et mobbeprogram?

Allerede på midten av 1980-tallet ble det første antimobbeprogrammet, Olweus-programmet, tatt i bruk i norske skoler. Programmet satte mobbetiltak inn i et system og tilbød en struktur i arbeidet med skolemiljø. Siden er flere mobbe- og skolemiljøprogrammer blitt utviklet og tatt i bruk. Fire av disse har fått offentlig støtte: Olweus-programmet, Respekt-programmet, Zero og PALS. Programmene samler ulike tiltak som skal gjennomføres på skole-, gruppe og individnivå. Dette kan være undersøkelser for å avdekke mobbeproblematikk, forbedring av inspeksjon i friminuttene, innføring av skoleregler og handlingsplaner, samt fellesmøter som involverer elever, ansatte og foresatte. Noen av tiltakene skal virke forebyggende og andre tiltak gjelder for oppfølging av konkrete mobbesaker.

Fra opplæringsloven § 9a-3:

    «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.»

Video: En film om ansvaret for å forhindre mobbing i skolen

Kilder: Udir, UiS, Uni Research
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.