F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Trygghet eller overvåking?


Foreldre skal involvere seg i barnas liv på nett. Men hvordan balansere barnas behov for beskyttelse mot deres rett til privatliv?


Streng kontroll og overvåking av barnas atferd på nett kan svekke tillitsforholdet mellom barn og foreldre, mens foreldrenes involvering og veiledning vil styrke det.

Trygghet eller kontroll?
Målet med å involvere seg i barnas nettliv, bør være å vise interesse og å veilede, ikke overvåke og kontrollere alt de gjør. Slik kan risikoen for at barna utsettes for uheldige opplevelser minskes, samtidig som deres rett til privatliv blir ivaretatt. Ettersom alt vi gjør på nettet etterlater digitale spor, er det fort gjort å trå over barnas private grenser ved å for eksempel loggføre nettrafikk, lese chatlogger og private meldinger. Hvor grensene går vil variere med alder, men selv de yngste skolebarna har behov for en privat sfære hvor de har en viss grad av kontroll over hvem som har innsyn. Det finnes ingen fasitsvar på hva som er riktig for den enkelte familie, men bevisstgjøring og refleksjon rundt disse temaene kan hjelpe foreldre til å ha et mer gjennomtenkt forhold til barnas nettbruk. Det kan ofte være nyttig å samtale med andre foreldre om hvordan de ser på balansegangen mellom beskyttelse og overvåking av barna på nett. Et foreldremøte kan være en god arena for diskusjon med utgangspunkt i konkrete refleksjonsspørsmål.

Hvordan involvere seg uten å invadere?
Snakk med barna! Det å snakke med barna om nettbruk, spill og mobilbruk, er det beste foreldre kan gjøre for å gi barna kompetanse til å håndtere sin digitale hverdag. Barn ønsker ofte å snakke med sine foreldre om dette, på lik linje med andre ting som opptar dem. La gjerne barna vise hva de liker å gjøre på nettet, og snakk om opplevelser de har hatt der. Det blir også lettere for barna å ta det opp med foreldrene hvis de støter på noe ubehagelig dersom foreldrene kjenner til barnas nettverden. Slik gjør foreldrene seg mer tilgjengelige for barna hvis de trenger hjelp, og kan lettere støtte dem i en vanskelig situasjon.


Video:
Total kontroll?Kilder:
Medietilsynet, Redd Barna
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Eksempler på diskusjonsspørsmål for foreldre:

1. Er det greit å lese barnas private meldinger, som sms, chat eller epost?

2. Er det greit å legge inn GPS-sporing på mobiltelefonen til barnet?

3. Er det greit å sjekke loggen i nettleseren for å se hvilke nettsider barnet har besøkt?

4. Bør foreldre kjenne barnas brukernavn og passord på ulike nettsteder?

5. Bør barna være venner med foreldrene på Facebook?

6. Er filtre og andre kontrollverktøy nødvendige for å regulere barnas nettbruk?