F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
april 2016
Hva er formålet med en kartleggingsprøve?
Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 
Snakk gjerne med barna om hvorfor de har kartleggingsprøver.

Hva er en kartleggingsprøve?

Utdanningsdirektoratet har laget kartleggingsprøver for elevene på 1.-4. trinn i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Disse prøvene skal avdekke om det er noen elever som har behov for ekstra oppfølging i begynneropplæringen. Alle elever skal ta kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. trinn. I tillegg kan skolen eller kommunen velge at deres elever skal ta prøver i regning på 1. og 3. trinn, engelsk på 3. trinn og digitale ferdigheter på 4. trinn.

Hvorfor har elevene kartleggingsprøver?

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Det er viktig at disse elevene fanges opp så tidlig som mulig, og at skolen får best mulig informasjon om hva de trenger hjelp til. Lærerne bruker informasjonen de får fra kartleggingsprøvene sammen med hva de vet om elevene fra før av som grunnlag for å gi best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elev.

Er prøvene vanskelige?

Alle elevene i en klasse gjennomfører den samme prøven. Fordi prøven skal fange opp de som trenger ekstra hjelp, vil de fleste elevene få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler, kommuner eller fylker.

Når foregår kartleggingsprøvene:

  • Lesing og regning, 1.–3. trinn: 4.–22. april 2016
  • Engelsk, 3. trinn: 22. februar–11. mars 2016
  • Digitale ferdigheter, 4. trinn: 22. februar–11. mars 2016

Video: Underveisvurdering

Kilder: Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.