F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
april 2015
Når ulykker skjer på skolen
En større skade kan utløse rettigheter fra skolens forsikringsselskap.

Hva skjer når barnet skader seg på skolen?

Små skader er dagligdags på skoler hvor mange barn er samlet i lek og aktivitet både ute og inne. Når et barn skader seg, vurderer de ansatte alvorlighetsgraden. Som oftest kan skaden håndteres greit på skolen, med plaster og trøst. Noen ganger må foreldre tilkalles og barnet hentes hjem. Om barnet trenger lege eller tannlegebesøk, er det oftest foreldrene som følger barnet dit. Unntaket er selvsagt om skaden er så akutt at legebesøket ikke kan vente. Da varsles foreldrene og skolen sørger for legetilsyn så snart som mulig.

Alle skolebarn har ulykkesforsikring

Kommunen plikter å ha en ulykkesforsikring som dekker ulykker som skjer i skoletida, på skolefritidsordning og på leksehjelp i regi av skolen. Denne forpliktelsen er regulert av opplæringsloven og gjelder alle skoler i Norge, også privatskoler. Forsikringen gir dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet som følger av en ulykkesskade. Ulykkesforsikringa gjelder også på skoleveien.

Skademelding

Når en ulykke skjer på skolen, skal skaden vanligvis rapporteres til NAV og til kommunens forsikringsselskap. Det skal fylles ut skademeldinger som sikrer at de gjeldende rettigheter utløses. De riktige skademeldingsskjemaene fåes på skolen. Den enkelte kommune har retningslinjer for hvordan skader skal rapporteres internt og eksternt, og spørsmål om dette kan stilles til skolens ledelse.

Obs! Obs!

  • Om du oppdager at barnet har skadet seg i skoletiden, uten at skolen vet om det, er det viktig at skolen får beskjed. Dette gjelder spesielt om barnet tas med til lege eller tannlege grunnet skaden.

Video: Bevisstløs

Kilder: Udir, Oslo kommune
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.