F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mai 2015
Hva er et driftsstyre?
Driftsstyret skal bidra til å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Hvilken myndighet har et driftsstyre?

Driftsstyret i skolen kan sammenlignes med styret i en bedrift. Driftsstyret kan ta beslutninger ved den enkelte skole. Alle parter i skolen, foresatte, ansatte og elever, samt kommunal representant, er representert i styret. Skolens rektor sitter i styret som sekretær, men har ikke stemmerett. Driftsstyret erstatter Samarbeidsutvalget (SU) ved mange skoler. Forskjellen på de to er at Samarbeidsutvalget (SU) i utgangspunktet er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. Driftsstyret er et styre med beslutningsmyndighet. Oppnevning, organisering og sammensetning av driftsstyret ved skolene, kan variere fra kommune til kommune.

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret skal ha et klart mandat, reglement og beskrivelse av oppgaver, som utarbeides av kommunen. Oppgaver som kan tilfalle driftsstyret, er gjerne av administrativ og organisatorisk art. Budsjetter behandles stort sett i driftsstyret. Forslag til budsjett gjennomgås der, og ofte blir det også vedtatt i driftsstyret. Strategisk planlegging som inkluderer en virksomhetsplan for skolen, kan også behandles og vedtas i driftsstyret. Hjem-skole-samarbeidet er naturlig å ta opp i driftsstyret, som består av representanter for både ansatte og foreldre i skolen. Styret kan følge opp at skolen har en plan for et slikt samarbeid. Det psykososiale og fysiske miljøet på skolen er gjerne noe driftsstyret er opptatt av. Saker som berører dette, havner ofte på styrets bord. Ordensreglene, som er et viktig reglement for nettopp hvordan man oppfører seg på skolen – mot hverandre og mot skolens eiendom – kan vedtas av driftsstyret. Styret skal generelt sett få uttale seg i saker som er viktige for skolens drift, og er gjerne også med i tilsettingsprosessen hvis det skal ansettes en ny rektor.

Et driftsstyre kan uttale seg om:

  • Budsjett
  • Virksomhets- og utviklingsplaner
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Fagplaner
  • Skolevurdering

Video: Hjem-skole-samarbeid
Tillitsvalgte foreldre

Kilder: FUG, Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.