F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Skåne eller veilede?


Det er umulig å skjerme barn helt fra dramatiske hendelser i nyhetsbildet. Hvordan skal vi snakke med barna om katastrofer?


Barn i skolealder får med seg katastrofedekninger gjennom TV, internett, aviser og andre medier.

Ta initiativ
Barn får ofte med seg mer av dramatiske hendelser enn vi er klar over. De overhører samtaler i skolegården, får med seg bruddstykker av nyhetssendinger på radio eller TV og ser avisforsider i butikken. Derfor bør du sjekke hva barnet har fått med seg av kritiske hendelser. Ikke press barnet til å snakke om katastrofenyhetene, men vær oppmerksom på om barnet viser bekymring eller interesse for det som er skjedd. Skjerm barna så godt du kan mot de sterkeste bildeinntrykkene.

Snakk – og lytt
Når du snakker med barnet, skal du tilpasse samtalen til barnets alder og modenhet. Forklar med enkle ord hva som har skjedd, fortell sannheten, men utelat de grusomme detaljene. Svar på spørsmål og gi dem forsikringer om trygghet. Større barn kan gjerne få litt bakgrunnskunnskap om årsaker og fenomener knyttet til katastrofen. Ikke avfei spørsmål du synes er vanskelige, men be heller om litt betenkningstid. La barna fortelle med sine egne ord om det som har skjedd, og oppmuntre gjerne barnet til å bearbeide inntrykkene gjennom andre uttrykk, som tegning, dikt eller brev. Anerkjenn barnets følelser, og ta en eventuell frykt på alvor.

Fortell om de gode historiene
Det finnes også gode historier å fortelle fra katastrofene. Fortell om giverglede, hjelpsomhet, redninger og gjenforeninger. Fortell om innsatsen til hjelpemannskapene og hvordan vi kan bidra gjennom ulike støtteorganisasjoner. Legg vekt på gjenoppbygging og rehabilitering. Det er viktig for å bevare håpet og fremtidsoptimismen, og hjelpe barnet ut av maktesløsheten.


Video: NRK Supernytt 24. mai
Kilder:
Barneombudet, Redd Barna, Barnevakten.no, Raundalen og Dyregrov
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Vær spesielt oppmerksom på:

Noen barn reagerer sterkere enn andre på katastrofer. Alt fra ingen til sterke reaksjoner kan forekomme. Følgende reaksjoner kan vise seg, spesielt hvis katastrofen har rammet barn. Hvis reaksjonene blir vedvarende, kan det være behov for å få hjelp fra fagfolk.

  • Søvnløshet, mareritt

  • Frykt, utrygghet, vil ha døra åpen og lyset på ved leggetid

  • Reagerer på atskillelse, vil ha sine kjære nær

  • Tristhet

  • Aggressivitet, irritabilitet

  • Veldig opptatt av hendelsene – i lek, samtale og i media