F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mai 2016
Hva er digitale ferdigheter?
Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 
I et samfunn preget av digitalisering er gode digitale ferdigheter nødvendig.

Grunnleggende ferdigheter

I læreplanverket Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De fem grunnleggende ferdighetene er muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og digitale ferdigheter. Disse grunnleggende ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene for alle fag og på alle trinn.

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, lage digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å opptre forsvarlig på nett og å ha gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av fag.

Hvordan utvikle digitale ferdigheter?

Utviklingen av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å vise hva man har lært. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra hvilken oppgave som skal løses.

De fem grunnleggende ferdighetene:

  • Muntlige ferdigheter
  • Å kunne skrive
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Digitale ferdigheter

Video: Du bestemmer

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.