F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Å være en god venn


Som foreldre må vi støtte opp om og legge til rette for at barna våre har venner. Vi må også forsøke å fange opp de barna som faller utenfor fellesskapet.


Det viktigste er ikke å ha mange venner, men de aller fleste trenger én god venn.

Hvorfor er venner viktig?
Barn som har venner er mindre utsatt for mobbing. Undersøkelser viser at barn som har flere gjensidige vennskapsforhold, i mindre grad blir mobbet, uavhengig av andre faktorer. Vennskap og nære relasjoner gjør barna robuste. I et godt vennskap kan barnet erfare konflikter, problemløsning og forsoning i trygge rammer. Vennene fungerer også som et støttende rammeverk for barnet når det opplever vanskelige situasjoner.

Hvordan legge til rette for godt vennskap
Å kjenne de sosiale spillereglene, er ofte avgjørende når tidlige vennskap dannes. Å vente på tur, ta hensyn til andre, kunne dele, ikke avbryte, veksle på å bestemme, er eksempler på atferd som er viktig å trene på for å fungere godt i fellesskap med andre. Barn som har god selvfølelse, har lettere for å være rause og inkluderende med andre. Vær anerkjennende og vis at du ser og er glad i barnet ditt. Ta initiativ til besøk av klassekamerater, og snakk positivt om barnas venner. La barnet delta på aktiviteter som styrker sosialt samhold.

De som faller utenfor
Som voksne har vi alle et ansvar for å opptre inkluderende og være gode rollemodeller for barna i relasjoner med andre. Vi må være tydelige på at vi ikke aksepterer at noen blir stengt ute. Det er også viktig å snakke med barna om at vennskap ikke er noe som kan pålegges. Ikke alle barn liker hverandre, og det er helt greit at ikke alle kan være bestevenner med den populære gutten i klassen. Da må barnet finne andre venner. Når barnet får en venn, er det viktig å snakke om at venner ikke er en eiendom. Den nye vennen må også få leke med andre.


Video: Voksne skaper vennskap
Kilder:
Unicef, Utdanningsdirektoratet, NDLA, Ung.no, Ulvund
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


En god venn er:

  • Lojal
  • En god samtalepartner
  • En som har sammenfallende interesser
  • Til å stole på
  • Oppmerksom når venner forandrer seg
  • En som tør å spørre og bryr seg hvis noen har det vanskelig
  • En som lytter uten å fordømme, og forsøker å forstå