F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
juni 2015
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten ivaretar mange ulike helseoppgaver for barn og unge.

Formål

Skolehelsetjenestens formål er å bidra til å forebygge sykdom, og fremme god psykisk og fysisk helse. Skolehelsetjenesten skal også bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten skal være et helhetlig tilbud som ivaretar den fysiske og psykiske helse hos barn og unge og familiene deres. Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud som er lett å oppsøke. Skolehelsetjenesten er gratis. Dette gjelder også vaksiner som inngår i det ordinære vaksineprogrammet.

Oppgaver

Skolehelsetjenestens oppgaver er knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid. Det forebyggende arbeidet deles opp i oppgaver som retter seg mot alle, for eksempel vaksiner og kostholdsveiledning, oppgaver som retter seg mot konkrete målgrupper, for eksempel samtalegrupper for barn med skilte foreldre, og oppgaver som retter seg mot barn med sykdom eller handikap.

Tilgjengelighet

For skoleelever er det viktig at ansatte i skolehelsetjenesten er tilgjengelige på skolen. Elevene må vite når, hvor og hvordan de kan komme i kontakt med helsetjenesten, slik at det blir så enkelt som mulig når de har behov for helsehjelp. Skolehelsetjenesten kan komme inn på et tidlig tidspunkt og hjelpe elevene med problemer de syns det er vanskelig å ta opp med foreldre eller lærere. Ansatte i skolehelsetjenesten må være inkludert i skolemiljøet for å kunne samarbeide med elever, lærere, foreldre og andre om å ivareta barn og unge som trenger det.

Eksempel på oppgaver:

  • Vaksiner
  • Vekst-, syn-, hørselskontroll
  • Kostholdsveiledning
  • Undervisning om helserelaterte emner
  • Samtalegrupper
  • Helseundersøkelser

Video: Morten skolehelsetjeneste

Kilder: Helsedirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.