F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
juni 2016
Overgang til nytt skoleår
Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 
Overgangen til et nytt skoleår kan være tøff for mange.

Fra småskoletrinn til mellomtrinn

De første fire trinnene på grunnskolen kalles for småskoletrinnet. Når elevene kommer opp i 5. trinn, begynner de dermed på mellomtrinnet. Noen steder skifter man skole mellom 4. og 5. trinn, men de fleste skoler har småskoletrinnet og mellomtrinnet på samme skole. Mange klasser får imidlertid en ny kontaktlærer når de begynner i femte. I overgangen mellom 4. og 5. trinn kan det for noen barn oppleves som et lite taktskifte i hva som forventes på skolen. Lærebøkene har mer kompliserte tekster, og elevene forventes å kunne lese og skrive på et høyere faglig nivå. På høsten i 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, noe som gir lærerne en pekepinn på elevenes utvikling.

Fra mellomtrinn til ungdomstrinn

Å begynne i 8. betyr ny klasse og ny kontaktlærer for de fleste barn. For mange innebærer det også å begynne på en ny skole. Da blir det en overgang å gå fra å være eldst på barneskolen, til å bli yngst på ungdomsskolen. Ungdomstrinnet er også det første møtet med nye fag, som valgfag og fremmedspråk, og med vurdering med karakter. Mange har brukt våren på 7. trinn til å bli litt kjent med det nye miljøet, og det kan være lurt å følge opp dette gjennom sommeren. Oppfordre til å ta kontakt med nye klassekamerater og til å gjøre seg kjent rundt og på skoleområdet. Ta gjerne initiativ selv til å bli kjent med nye foreldre. Selv om elevene nå får hovedansvaret for oppfølgingen av skolearbeidet, er det viktig at foreldrene er involverte, engasjerte og følger med.

Fra ungdomstrinn til videregående

Det er en stor overgang å skulle begynne på videregående etter 10 år i grunnskolen. Det er en sårbar alder, og det kan være utfordrende å finne seg til rette i et nytt miljø. Nå er det viktig at foreldrene er lydhøre og interesserte i hva ungdommen tenker om videre skolegang og opptrer støttende i overgangen mellom grunnskole og videregående.

Nytt på ungdomstrinnet:

  • Nye fag
  • Karakterer
  • Ny organisering av skoledagen
  • Ny lærer
  • Mer ansvar ligger hos eleven

Video: Hjem-skole-samarbeid på videregående skole

Kilder: ung.no, FUG, Aftenposten
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2016 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.