F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Nye valgfag


Valgfagene får sitt comeback i ungdomsskolen. Åttendeklassinger kan fra i høst velge blant nye tverrfaglige, praktisk innrettede valgfag.


Fra bare å kunne velge blant fremmedspråk og språklig fordypning, utvides nå valgmulighetene til ungdomsskoleelever med nye, praktiske valgfag.

Hvordan er de nye valgfagene?
Flere valgmuligheter og en mer praktisk ungdomsskole, er budskapet kunnskapsministeren har mottatt fra elever, foreldre og lærere i arbeidet med en forbedring av ungdomstrinnet. Motivasjon for læring øker med variasjon og valgmuligheter. Gjeninnføring av valgfag er et konkret tiltak.

1,5 timer i uka er i gjennomsnitt satt av til dette på 8. trinn. Fagene har nasjonale læreplaner, men det åpnes for stor lokal tilpasning. Det skal settes standpunktkarakterer når et valgfag avsluttes.

Hvor mange valgfag tilbyr hver skole?
Det vil variere hvilke valgfag som tilbys på de ulike ungdomsskolene. Det er utarbeidet åtte nye læreplaner som skolene kan velge blant. De fleste skoler vil tilby minst to av dem. Noen steder vil valgfagene organiseres i periodeundervisning, og kan dermed være lagt senere i skoleåret.

Det kommer mer
Neste skoleår vil valgfagene tilbys for alle åttende- og niendeklassinger, og i 2014 blir også tiendeklassingene med. Syv nye valgfag skal være klare til skolestart 2013, og det vil gi skolene hele 15 valgfag å velge blant.


Video:
Pressekonferanse kunnskapsministeren
Kilder:
Utdanningsdirektoratet,
Kunnskapsdepartementet
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]

Disse valgfagene kan skolene velge blant:

- Sal og scene
Produksjon for scene eller multimedia

- Medier og informasjon
Redaksjonelt arbeid, digital kommunikasjon og publisering

- Produksjon av varer og tjenester
Idéutvikling, prosess og produkt

- Fysisk aktivitet og helse
Bevegelse, kosthold og helse

- Design og redesign
Kreativitet og håndverk

- Forskning i praksis
Vitenskapelige metoder og arbeidsmåter

- Teknologi i praksis
Konstruksjon og utvikling av teknologiske produkter

- Internasjonalt samarbeid
Kommunikasjon, kultur og toleranse