F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

«Hva er kildekritikk?»


«Er denne informasjonen til å stole på?» Det er kildekritikkens grunnleggende spørsmål. «Ikke tro på alt du leser», er det umiddelbare svaret.


Kildekritikk var ikke et tema den gang biblioteket og leksikon var de eneste kildene for skoleoppgavene. Med internett ble alt helt annerledes.

Hva er kildekritikk?
Kildekritikk handler om vurdering av informasjon. Gjennom internett har alle tilgang til ufattelige mengder informasjon, og kildekritikk er kunsten å finne riktig informasjon for å besvare spørsmålet man står overfor. Noen ganger er det åpenbart at informasjonen man finner er feil, men slett ikke alltid.

Hvorfor er det viktig?
Kildekritikk er en viktig del av digital kompetanse, én av fem grunnleggende ferdigheter definert i Kunnskapsløftet. Et kildekritisk blikk hjelper oss å skille mellom sant og usant, fakta og meninger, relevant og irrelevant, oppdatert og utdatert.

Søkestrategier
Kildekritikk henger tett sammen med gode søkestrategier. Det er krevende å navigere i et enormt og uoversiktlig farvann. Første skritt er å finne egnet søkeverktøy. Er en søkemotor, et nettleksikon eller en offentlig portal det riktige oppslagsstedet? Dernest er det viktig å bruke presise søkeord. For yngre nettbrukere, kan det være nyttig å søke i søkemotorer som er tilpasset barn.


Video: Kildekritikk
Kilder:
Skolebibliotekarforeningen, ung.no, Medietilsynet, NTNU
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Sjekkliste for nettsider:
Hvem står bak nettsiden?
• Offentlig myndighet?
• Organisasjon?
• Foretak?
• Privatperson?
• Fagperson?

Hvorfor er nettsiden etablert?
• Informasjon?
• Propaganda?
• Salg?
• Underholdning?

Hvordan ser nettsiden ut?
• Har den kontaktinformasjon?
• Virker teksten seriøs?
• Er det mye stavefeil?
• Fungerer lenkene?
• Henvises det til kilder?
• Finnes det dato på siden?

Hvor ligger nettsiden?
• Kan du finne noe ut fra webadressen?

Har du sammenlignet med andre kilder?
• Samstemmer informasjonen?