F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

«Nasjonale prøver og kartlegginger»


Det finnes to typer obligatoriske prøver i grunnskolen som alle elever skal ha. Disse to prøveformene har ulikt formål, og brukes på ulike måter i skolen.


Nasjonale prøver skal vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter. Kartleggingsprøvene er til for å avdekke hvilke enkeltelever som trenger ekstra hjelp.

Nasjonale prøver
Nasjonale prøver er en del av underveisvurderingen i grunnskolen. Det er ferdighetene i lesing, regning og engelsk som skal måles på 5., 8. og 9. trinn. Resultatene brukes til å vurdere i hvilken grad disse ferdighetene utvikles. Det er oppgaver til alle ferdighetsnivåer. Skolen sammenligner resultatene med landsgjennomsnittet, og ser på egne resultater over tid.

Kartleggingsprøver
Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Prøvene gjennomføres på 1., 2. og 3. trinn, og det er lesing, regning og engelsk som skal kartlegges. Resultatene fra kartleggingsprøvene er kun til lokalt bruk for lærere, elever og foreldre. De rapporteres ikke inn til et nasjonalt register.

Lette eller vanskelige oppgaver?
Kartleggingsprøvene oppleves ofte som enklere enn nasjonale prøver. Det er fordi kartleggingsprøvene skal avdekke hvilke elever som er under en gitt bekymringsgrense. De fleste elevene vil få til mesteparten av oppgavene. Nasjonale prøver skal gi informasjon om alle mestringsnivåer, og derfor er noen av oppgavene veldig vanskelige. Det er viktig å snakke med barna om dette på forhånd slik at de ikke blir skuffet hvis de ikke klarer alle oppgavene.


Video: Kunnskapsministeren om nasjonale prøver - høsten 2011
Kilder:
Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, FUG
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Fakta om nasjonale prøver og kartlegginger:
• Nasjonale prøver og kartlegginger er obligatoriske for alle elever.

• Skolen kan gi fritak for elever som får spesial-undervisning eller særskilt språkopplæring.

• Hvis elever er borte på prøvedagen, skal de få ta prøven når de er tilbake.

• Prøvene tester ikke evnen i fag, men i grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.

• På Utdannings-direktoratets nettsider ligger det eksempler på oppgaver fra nasjonale prøver. Der finner du også datoer for gjennomføring.