F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
september 2015
Please note: The translation service is an automatic direct translation from Norwegian. It may be incorrect.
Læringsstrategier i matematikk
Læringsstrategier handler i bunn og grunn om å være bevisst på egen læringsprosess.

Hva er læringsstrategier?

Læringsstrategier er de metodene barnet bruker for å lære nye ting. Læringsstrategier har mye til felles med studieteknikk. Hvordan skaffer de seg oversikt over et nytt tema, hvordan organiserer og sorterer de ny informasjon, hvordan ser de det i sammenheng med det de kan fra før av, og hva gjør de for å reflektere over og huske ny kunnskap? Eksempler på læringsstrategier kan være å lage et tankekart for å skaffe seg oversikt over et tema og se hvordan ting henger sammen. Et annet eksempel er å lage seg huskeregler for det som er nødvendig å kunne utenat, for eksempel gangetabellen.

Hvordan brukes læringsstrategier i matematikk?

I matematikkfaget kan det ofte være god hjelp i å visualisere oppgaven ved hjelp av tegning. Om barnet for eksempel har fått en delingsoppgave, kan man lage en tegning som viser hvordan fordelingen kan løses. Mange barn synes det er vanskelig å gripe an en tekstoppgave i matematikk. Da kan det være hjelpsomt å stille seg selv noen spørsmål for å komme i gang. Eksempler på spørsmål kan være: Hva spørres det etter i oppgaven? Hva vet jeg? Kan jeg tegne det jeg vet? Hvilke tall er med i oppgaven? Hva må jeg regne ut før jeg kan svare på oppgaven? En annen nyttig strategi når det gjelder tekstoppgaver, er å forsøke å «kle av konteksten». Prøv å se etter hva slags matematikk dette egentlig dreier seg om. Ligner oppgaven på noe jeg har løst før? Kontrollstrategier er også viktige i matematikken. Det betyr å sjekke om svaret barnet har kommet fram til er riktig.

Eksempler på læringsstrategier:

  • Tankekart
  • Venndiagram
  • Matematikkskjema
  • Begrepskart
  • VØL-skjema
  • Huskeregler
  • Tegne en oppgave

Video: Læringsstrategier

Kilder: Matematikk-senteret, Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.