F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
november 2015
Når krisen rammer
Please note: The translation service is an automatic direct translation from Norwegian. 
For foreldre er det viktig å vite at skolen gjør det den kan for å være forberedt på en krisesituasjon.

Forebygging

Skolen har ansvar for å forebygge uønskede hendelser og sikre at alle er trygge. Tiltakene i skolen skal virke forebyggende på to områder: Ved å redusere sannsynligheten for at noe skal skje, og ved å redusere konsekvensene dersom en uønsket hendelse inntreffer. Disse tiltakene er knyttet til hvordan skolen planlegges og driftes, rutiner og utstyr for håndtering av farlige situasjoner, samt å sikre at disse rutinene og dette utstyret er kjent for elever og ansatte.

Beredskap

Alle skoler skal ha en beredskapsplan for å håndtere kritiske situasjoner og gjennomføre øvelser på dette. En beredskapsplan kan inneholde beskrivelser av aktuelle scenarioer. Planen må angi hvem som har ansvar for hva, hvordan de skal kommunisere og samarbeide, og hvilke konkrete oppgaver de har. Planen bør også beskrive rutiner for å håndtere informasjon og media, og hvordan de berørte skal håndteres.

Øvelser

Når krisen rammer, er det krevende å tenke klart. Da er det til god hjelp om både ansatte og elever på skolen har øvd på hva de skal gjøre. Skolene bør arrangere flere typer øvelser hvor man trener på håndtering av en krise. Enkelte øvelser gjennomføres bare med de ansatte, enkelte med både ansatte og elever, og i noen tilfeller kan det være aktuelt å involvere andre instanser.

Beredskapsplan:

  • Beskrivelse av scenarioer
  • Fordeling av roller og ansvar
  • Varslingsliste
  • Rutiner for informasjons- og mediehåndtering
  • Beskrivelse av støttefunksjoner

Video: Kriseøvelse 2015

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.