F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Skap kontakt!


Når konfliktnivået er høyt og frustrasjonen stor, er det vanskelig å holde kommunikasjonen med barna konstruktiv. Sjiraffspråkets grunntanker kan hjelpe til med å gjenopprette den gode kontakten.


Sjiraffspråket bygger på den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenbergs modell Nonviolent Communication.

Hva er sjiraffspråk?
I dialogen mellom foreldre og barn kan av og til kommunikasjonen bære preg av kritikk, mas, misforståelser og kjefting. Dette skaper avstand, og gjør lite for å bedre situasjonen. Sjiraffspråket er en modell for empatisk, ikkevoldelig kommunikasjon. Den gir en konkret framgangsmåte for å uttrykke deg så du bli hørt, og hjelper deg til å høre hva den andre sier, selv når uttrykksformen er aggressiv. Hensikten med sjiraffspråket er å skape kontakt, selv om man står midt oppi en konfliktsituasjon.

Hvordan og hvorfor?
Sjiraffspråket tar utgangspunkt i å beskrive en situasjon - uten å tolke, og gi uttrykk for egne følelser og behov - uten å fordømme eller kritisere. Til sist skal man sette ord på hva man trenger fra den andre parten for å få det bedre. Slik kan begge parter få dekket sine behov. I et forhold mellom foreldre og barn er maktfordelingen skjev. Det er lett å ty til trusler og krav for å få barnet til å gjøre som man ønsker. Sjiraffspråket bygger på gjensidig forståelse og støtte som motivasjon for endring. Dette gir mer varig effekt og et bedre grunnlag for gjensidig respekt, enn å true fram umiddelbar lydighet utløst av frykt.


Video: sjiraffspråk

Her er flere videoer om sjiraffspråk/NVC. http://www.youtube.com/watch?v=XBGlF7-MPFI

http://www.youtube.com/watch?v=IQO7h9MNCqI

Kilder:
IVK Norge, CNVC, Forum for ikkevoldskommunikasjon, Røde Kors
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Nonviolent Communication

Underveisvurdering
Foregår underveis i læringsprosessen. Skal fremme læring og være grunnlag for tilpasset opplæring.

1. Observasjon
Si noe om hvordan du observerer situasjonen, ikke hvordan du tolker den. Her skal du legge fram fakta, ikke kritikk eller fordømmelse.

2. Følelse
Si noe om hvilke følelser situasjonen bringer fram i deg. Forsøk å sette ord på følelsene, ikke tankene.

3. Behov
Hvis du har negative følelser, hva trenger du for å få det bedre? Hvilke behov har du som står ubesvart?

4. Anmodning
Fortell hva du trenger til den andre parten. Vær konkret, presis og realistisk.