F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Religion eller tradisjon?


Skolen har en viktig rolle som bærer av norske juletradisjoner. Dette skal skolen balansere mot ansvaret for å være inkluderende og ikke-diskriminerende overfor alle sine elever.


Symbolske og praktiske aktiviteter med tilknytning til julefeiringen, preger mange av skoledagene i desember.

Juletradisjoner i Norge – og i skolen
En stor feiring når vinteren er på sitt mørkeste, har lang tradisjon i Norge. Dagens julefeiring har elementer fra førkristelig tid, men mye av symbolikken hentes fra den kristne julefeiringen. I skolen har markeringen av julehøytiden en naturlig plass i kultur- og tradisjonsformidlingen. Desember i skolen er breddfull av aktiviteter knyttet til feiringen vi står overfor. Noen er praktiske aktiviteter, mens andre er mer symbolske. Dagene fylles av juleverksted, baking, historiefortelling, sang, adventskalender og nissefest, i tillegg til de store arrangementene. Skolefellesskapet bygges gjennom felles arrangementer gjennom året, og i førjulstiden er det gjerne flere av dem. Adventssamlinger, juleforestillinger og juletregang er vanlig i mange skoler. I tillegg markeres gjerne Luciadagen 13. desember.

Gudstjenester i skoletiden
Julegudstjenester er mange steder en del av høytidsmarkeringen i skolen, og mange foreldre er usikre på hvilke retningslinjer som gjelder her. Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstjenesten kan ikke være en del av RLE-faget. Skolen skal sørge for gode alternativer for de som ønsker fritak for å delta på gudstjenesten. Hjemmet skal være informert om gudstjenesten og alternative arrangementer på forhånd. Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis han eller hun er over 15 år, kan melde om fritak fra deltagelse i gudstjenester. Gudstjenesten skal ikke være en fellesavslutning av skolehalvåret, da disse skal inkludere alle elevene og bør arrangeres på skolen.


Video:
Hvilke juletradisjoner gleder du deg til?












Kilder:
Utdanningsdirektoratet, forskning.no, nysgjerrigper.no
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Juletradisjoner:

Juletre
Juletreet kom til Norge på midten av 1800-tallet. Skikken stammer opprinnelig fra Tyskland.

Juletrepynt
Juletrekulene symboliserte opprinnelig jordkloden. De første juletrekulene var tynne, skjøre og laget av glass. De skulle minne oss om at jordkloden er skjør, og at den må tas godt vare på.

Julegaver
Å gi gaver midtvinters, er en tradisjon som er eldre enn den kristne julefeiringen. Etter innføringen av kristendommen, ble gavene sett i sammenheng med de tre vise menns gaver til jesusbarnet.

Julekaker
For ca 140 år siden ble den første norske kokeboka utgitt. I den sto det at det skulle bakes syv kakeslag til jul. Dette ble etablert som en forventning til julefeiringen i hjemmene.