F o r e l d r e p u l s e n ® – engasjerte foresatte gir bedre læring

Du er viktigere enn du tror


Også for andres barn. Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe.


Unicefs prosjekt «Du kan være Den ene» vil inspirere voksne til å inkludere og bry seg om de barna som sliter. Én som bryr seg kan være nok!

Én som bryr seg kan være nok
Mange av oss har lagt merke til det barnet som aldri har med noen voksne på avslutningen, som går alene og søker med blikket, eller som tar masse plass og forteller de utroligste historier. Vi har undret og bekymret oss, men har aldri omsatt tankene i handling. Vi er redde for å gjøre noe feil, eller vi vet rett og slett ikke hva vi kan gjøre. Det vi trenger å vite, er at vi kan gjøre en forskjell! Som nabo, idrettsleder, slektning eller foreldre til en klassekamerat, kan vi være den trygge havnen. Både forskning og erfaring viser at det ofte ikke skal mer enn én trygg voksenperson til for å gjøre en forskjell.

Hvordan kan jeg være den ene?
Stopp opp og spør! Spør hvordan barnet har det. Vis genuin omsorg, og ta deg tid til å lytte ordentlig. Hvis barnet åpner seg til deg og forteller tøffe historier, ta det på alvor og vis at du tror på barnet og forstår. Ikke la deg overvelde selv om det er vondt å høre på. Vis at du tåler og har tid. Husk at det er viktig at du ikke lover for mye i en situasjon hvor du gjerne vil trøste og ta bort alt det vonde. Barnet har gjerne opplevd mange tillitsbrudd, og trenger at du holder dine løfter. Det er viktig for barn som har det vanskelig, at de opplever at de har et fristed å gå til. Har du plass til en ekstra rundt middagsbordet i blant, eller plass til en til i bilen når du kjører barna til trening, så kan det være pusterommet disse barna trenger. Å føle seg inkludert i hverdagsaktivitetene til en vennlig familie, kan bety uendelig mye.


Video:
Prinsen inni frosken
Kilder:
Unicef, Utdanningsdirektoratet
Tilrettelagt av infoREGI as
Kommentarer trykk [her]


Du kan være:

Den som ser
Lær deg navn. Husk noe spesielt om barnet, gjerne noe positivt det har gjort.

Den som lytter
Lytt uten å avbryte, se på klokken eller flakke med blikket. Anerkjenn barnets opplevelser, uten å korrigere.

Den som forstår
Tør å spørre de tøffe spørsmålene, og tål svarene. Vis at du er der både for de vanskelige samtalene, og for å bare være sammen.

Den som gir
Gi plass rundt middagsbordet, gi tilbud og tilhørighet. Inkluder barnet i din hverdag.

Den som setter grenser
Vær trygg og tydelig. Si stopp når du mener det, stå for det du sier og forklar hvorfor.