F  o  r   e   l   d   r   e   p   u   l   s   e   n   ®                                                                                  11111011100 (C)                                                                                                  juni 2012

Det du ikke vet om avslutningsshowet

Les på nynorsk her>>>

 

Du tror kanskje at drama og show kun handler om kos og nedtrapping mot ferien. Så feil kan man ta. Drama ivaretar mange sentrale målsetninger i grunnskolen.

Forskning viser at viser at ungdom som får teater og drama i undervisningen scorer bedre på en rekke områder sammenlignet med medelever som ikke får denne undervisningen. (forskning.no)

Et skuespill eller en framføring bringer fram stolthet og minner blant oss foresatte.
Skolen setter ikke opp et skuespill utelukkende for å glede oss. Selve fremføringen er på mange måter slutten på et lite læringsprosjekt som gir barna mye nyttig læring. illustrasjon

Dramafaget krever at man tar i bruk flere sider ved seg selv samtidig. Slik bidrar det til å utvikle hele personligheten, hele mennesket. Mange dramaøvelser krever konsentrasjon, og i tillegg tar man ofte i bruk flere av de fem sansene (høre, se, føle, smake, lukte). Man trenes i å ta i bruk og bli klar over, kroppsspråket og å snakke/synge foran andre. Mange dramaaktiviteter krever samhandling og samarbeid med andre. Man tar ofte for seg tematikk som krever at man reflekterer over hvordan man selv ville handlet i en gitt situasjon. Dermed utvikler man seg også personlig.

I planfasen ligger det også mye læring, som for eksempel samhandling, lese, pugge tekster, beregninger, kostymer og kulisser.

Drama kan ivareta sentrale målsettinger som:
- å skape engasjement og gi opplevelser
- å ivareta en utforskende og skapende læreprosess
- å vekke interesse for og øve opp evnen til, konsentrasjon, kommunikasjon og samspill
- å utvikle evnen til empati og innlevelse
- å ivareta humor, glede, spenning og overraskelse
- å åpne opp for forståelse og erkjennelse av lærestoffets innhold og betydningillustrasjon 

 

 

 

 

 

 


illustrasjonsbilde
Lær mer

 

- Foreldrepulsen 11.2011 –Hvordan lærer ditt barn>>>
- http://www.dramaiskolen.no
- http://kunstkultursenteret.no/

Se film fra Bergen. Denne filmen viser hvordan dramapedagogiske uttrykksformer og arbeidsmåter blir brukt i fagundervisning på trinn 8 på Danielsen Ungdomsskole.Last ned og skriv ut Foreldrepulsen.
Hent pdf på bokmål her>>>

Flere artikler fra  Foreldrepulsen:

Kilder til denne artikkelen.

Kilder: Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS), Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), Landslaget Drama i Skolen (LDS), Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa


Tilrettelagt av infoREGI as. Kommentarer? [Send epost her].

 

Dette er Foreldrepulsen (R). Artikkelen er produsert for din skole/kommune av infoREGI as.  infoREGI as jobber for et bedre hjem-skole samarbeid. Tjenesten er lisensbasert . (Copyright)
infoREGI as © 2012 | Privacy Policy


-vi vil inspirere de foresatte!