Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Foreldrerollen (fjern filter)Du er ditt barns største forbilde! (Foreldrerollen) 24.09.2021
Enten du vil eller ikke så er du ditt barns største forbilde. Dine holdninger og handlinger betyr kanskje mer enn du tror. Du er ditt barns viktigste lærer.
Les >>>

Det sjenerte barn (Foreldrerollen) 17.01.2020
Sjenerte barn kan trenge hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige skoleår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.
Les >>>

Hvordan oppdage mobbing? (Foreldrerollen) 28.02.2020
Mobbing foregår ofte godt skjult, selv om det er mange vitner. Som foreldre kan vi bidra til å få en slutt på mobbingen om vi vet hva vi skal se etter. Det er viktig å forsøke å finne ut mer dersom du har mistanke om mobbing.
Les >>>

Skåne eller veilede? (Foreldrerollen) 14.11.2015
Det er umulig å skjerme barn helt fra dramatiske hendelser i nyhetsbildet. Hvordan skal vi snakke med barna om katastrofer?
Les >>>

Vær en positiv skoleforelder (Foreldrerollen) 12.08.2015
Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir grunnlag for gode resultater.
Les >>>

Pappa, engasjer deg! (Foreldrerollen) 24.08.2014
En engasjert skolepappa bidrar til at barnet trives og presterer bedre. Fedre som overlater skoleoppfølgingen til mor mister sjansen til å påvirke hvordan skolen skal være og bli bedre kjent med barnas hverdag. Det taper både far og barna på.
Les >>>

Ikke meld deg ut! (Foreldrerollen) 14.09.2014
? være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet.
Les >>>

Vær et godt netteksempel (Foreldrerollen) 28.09.2014
Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett.
Les >>>

«Men alle andre får jo lov!» (Foreldrerollen) 16.11.2014
Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv.
Les >>>

Foreldrenettverk skaper trygghet (Foreldrerollen) 19.04.2015
Foreldrene i en skoleklasse har én ting til felles ?? omsorg for barnet sitt. Når foreldrene deler erfaringer, blir kjent med hverandre og snakker sammen, virker det forebyggende for mobbing og ekskludering. Trivselen øker, og konflikter kan bli forhindra ved utvikling av felles normer.
Les >>>

Det meste om mobbing (Foreldrerollen) 29.08.2015
Mobbing må alltid være fokus. At barn brytes ned av andre og gruer seg til å gå på skolen er uakseptabelt. Hva er mobbing og hvem mobbes? Digital mobbing. Hvem mobber? Hvordan oppdage mobbing? Hva kan foreldrene gjøre?
Les >>>

Hjem-skole-samarbeid (Foreldrerollen) 06.09.2015
Hjemmet og skolen er de to viktigste arenaene i barnas liv. Et godt og tett samarbeid mellom disse to «verdenene» gir barnet gode forutsetninger for en positiv utvikling på skolen. For at et slikt samarbeid skal lykkes, må begge parter ta ansvar for en fruktbar dialog.
Les >>>

Om foreldresamvittighet (Foreldrerollen) 30.04.2021
Foreldre i dag bombarderes med innspill fra alle kanter om hva slags foreldre man bør være og hva barn trenger. Det er nyttig med gode råd, men det kan også gi en følelse av at man aldri er god nok.
Les >>>

Foreldre på sosiale medier (Foreldrerollen) 25.10.2015
Mange unge forteller at de er flaue over foreldrenes oppførsel på sosiale medier. I en viss alder er gjerne barna flaue over det meste foreldrene gjør, men på internett blir alt så veldig synlig for alle!
Les >>>

Lommepengepraksis (Foreldrerollen) 21.04.2023
65 % av norske skolebarn får lommepenger. Det er ulike måter å gjøre dette på, men de fleste foreldre er opptatt av at lommepengepraksisen skal medvirke til at barnet utvikler en sunn økonomisk sans.
Les >>>

Å flytte med skolebarn (Foreldrerollen) 22.01.2021
Det kan være både skummelt og spennende å forlate det kjente for et nytt bosted. For de fleste barn går det ofte greit å flytte, men det er lurt å forberede barna og være åpen for sorg og savn. Her får du noen tips til hvordan dere kan håndtere flyttingen.
Les >>>

Read articles on parenting. 80 languages (Foreldrerollen) 28.01.2016
This service gives you an important article every week. The articles are aimed at parents with children in primary school. LEARN HOW.
Les >>>

Hva er tilknytning? (Foreldrerollen) 17.04.2016
Barn trenger et nært og trygt forhold til de voksne rundt seg. Relasjonen mellom barn og foreldre legger grunnlaget for barnets følelsesmessige og sosiale utvikling. Denne tilknytningen påvirker også relasjonen barnet har til andre mennesker i livet.
Les >>>

Hjelp barnet med planlegging (Foreldrerollen) 24.04.2016
Mange barn trenger hjelp til å planlegge og strukturere skolearbeidet. Da er det godt med foreldre som hjelper til med å sette gode rammer for arbeidsøkten, og dele opp oppgavene i overkommelige størrelser.
Les >>>

Sinnemestring (Foreldrerollen) 28.04.2023
Å bli rasende på barnet sitt er noe de aller fleste opplever fra tid til annen. Men hvordan håndterer du sinnet overfor barnet? Det kan være skadelig om sinnet ditt oppleves uforståelig og uforutsigbart for barnet.
Les >>>

Overgang til nytt skoleår (Foreldrerollen) 07.08.2021
De fleste barn har sommerfugler i magen når de skal starte på skolen igjen. For mange er det også mye som er nytt ved skolestart. Da er det lurt å være litt forberedt.
Les >>>

Foreldrenes rolle mot mobbing (Foreldrerollen) 16.10.2016
Mange barn opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Vi voksne må vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke det. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing.
Les >>>

Snakk om seksualitet (Foreldrerollen) 03.02.2023
Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet. I uke 6 gjennomføres en nasjonal kampanje. Les mer om det nederst i artikkelen.
Les >>>

Hvor mange glass tåler ditt barn? (Foreldrerollen) 17.12.2021
Mange voksne vil kose seg med alkohol, også når de er sammen med barna. Hvor går egentlig grensen? Les Av-og-tils 6 råd om alkoholbruk rundt barn.
Les >>>

Bidra hjemme (Foreldrerollen) 17.03.2023
Som foreldre ønsker vi at barna blir selvstendige og selvhjulpne. En dag skal de ut av hjemmet og stå på egne ben. Å lære dem husarbeid er et viktig steg til å kunne ta vare på seg selv.
Les >>>

Ferie i skoletiden (Foreldrerollen) 26.03.2017
Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.
Les >>>

Sykling til skolen (Foreldrerollen) 01.04.2022
Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
Les >>>

Digital kompetanse – foresatte (Foreldrerollen) 07.05.2021
Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett.
Les >>>

Bli bedre kjent med barnet ditt (Foreldrerollen) 17.02.2023
Alle barn er forskjellige, med ulikt temperament, personlighet og egenskaper. Ved å bli bedre kjent med hvordan ditt barn er, kan du bedre tilrettelegge for og støtte barnet ditt i hverdagen. Spesielt barn er i konstant forandring, så dette er ikke en engangsjobb.
Les >>>

Hatprat er ikke greit! (Foreldrerollen) 28.10.2022
Vi må alle ta vårt ansvar. Vi må ta avstand fra hatefulle ytringer. Hatprat er ikke bare ubehagelig. Det kan også få alvorlige konsekvenser. Mange unge opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet. Du har et ansvar som forelder å lære ditt barn empati og folkeskikk! 
Les >>>

Hvor mange glass tåler ditt barn? (Foreldrerollen) 17.12.2020
Mange barn gruer seg til julen på grunn av ditt alkoholforbruk. Det oppleves utrygt når omsorgspersoner forandrer seg når de drikker.
Les >>>

Folkeskikk og språkbruk (Foreldrerollen) 18.09.2020
Å lære barna å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake. I noen skolegårder kan stygt språk høres også blant de minste barna. Dette må både skolen og hjemmet jobbe med.
Les >>>

Skolepress og stress (Foreldrerollen) 26.05.2023
Egne og andres krav til skoleprestasjoner kan gi unge psykiske helseplager. Som foreldre må vi være oppmerksomme på presset de utsettes for, og hjelpe til med å håndtere stresset der det trengs.
Les >>>

Skjermbruk ødelegger søvnen (Foreldrerollen) 22.04.2022
Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Snakk om spill (Foreldrerollen) 01.06.2018
Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill.
Les >>>

Gratulerer med dagen til alle foreldre og foresatte! (Foreldrerollen) 01.06.2018
I dager det den internasjonale foreldredagen. Foreldre er familiens og samfunnets anker uavhengig av hvilken rase, religion, kultur eller nasjonalitet man tilhører. Foreldre skal sørge for at barna føler seg beskyttet, er mette og vokser opp i et miljø som er fullt av kjærlighet og forståelse.
Les >>>

Er du en god idrettsforelder? (Foreldrerollen) 11.11.2022
Engasjerte foreldre er positivt for barneidretten og for barna som deltar. Her kan du lese gode råd for å stimulere mestring og idrettsglede, og skape et godt læringsmiljø for alle barna som deltar.
Les >>>

Hva slags forelder er du? (Foreldrerollen) 23.09.2022
Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.
Les >>>

Hjelp, vi er ungdomsforeldre (Foreldrerollen) 28.01.2022
Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder kan være en stor overgang. Relasjonen forandrer seg, utfordringene og bekymringene er nye. Hva er viktig å huske på for å bevare et godt forhold til ungdommen?
Les >>>

Hvem er du? Gjør en forskjell! (Foreldrerollen) 14.12.2018
Også for andres barn. Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe.
Les >>>

Hjelp barnet forstå verden (Foreldrerollen) 21.01.2022
Verden kan være overveldende og uforståelig i blant, og da kan det være godt å ha en voksen som hjelper med å sette ting i sammenheng.
Les >>>

Samlivsbrudd - barnas ønskeliste (Foreldrerollen) 08.02.2019
Et samlivsbrudd er ofte vanskeligst for barna. Her er noen punkt det kan være lurt å tenke gjennom. Den beste hjelpen barnet kan få, er hjelp til å opprettholde en sterk, kjærlig følelse til begge foreldrene.
Les >>>

Ferie i arbeidstiden? (Foreldrerollen) 15.02.2019
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>

X-plan – Gi barnet en utvei (Foreldrerollen) 14.04.2023
Hjelp barnet ditt med en strategi for å komme ut av situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige. En avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp, kan være nyttig den dagen det virkelig gjelder.
Les >>>

Nettvett og personvern (Foreldrerollen) 31.05.2019
Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Barn har også rett til privatliv, men de trenger trygge voksne til å veilede seg på nett.
Les >>>

Jeg strekker ikke til … (Foreldrerollen) 01.10.2021
Det å være en god forelder er viktig for de fleste av oss. Mange opplever et press både fra seg selv og andre om å gjøre «de riktige tingene», og det kan fort føre til en følelse av å ikke strekke til.
Les >>>

Snakk om krig og katastrofer (Foreldrerollen) 10.01.2020
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Hva tenker barn og ungdom? Det beste du som far eller mor kan gjøre, er å snakke om det.
Les >>>

Koronahverdagen - en nasjonal dugnad (Foreldrerollen) 13.03.2020
Landet er i en helt spesiell situasjon. En nasjonal dugnad der vi viser samhold igjennom å holde avstand. Ingen vet hvor lenge. Her er noen tips for den nye hverdagen.
Les >>>

Turtips i koronatider (Foreldrerollen) 27.03.2020
Å ta en tur i skog og mark er en flott aktivitet for kropp og sjel. Det er ikke sikkert det er så lett å få med seg alle. Her får du noen tips for hvordan du kan planlegge og gjennomføre en vellykket og spennende tur for hele familien.
Les >>>

Porno og digital blotting - ta samtalen (Foreldrerollen) 28.05.2020
Ifølge en ny undersøkelse, fra medietilsynet, har andelen i aldersgruppen 13 til 18 år som har sett porno på nett økt til 49%. Mange barn og unge har også opplevd digital blotting, men få foreldre tror at dette gjelder deres barn. Det er på tide å ta "pornopraten" og "nakensamtalen". 
Les >>>

Drukning skjer ofte i lek, nær land! (Foreldrerollen) 09.06.2023
Drukningsulykker skjer ofte nær land i forbindelse med lek. Følg med på barn som bader, også om barna er svømmedyktige. Vi kan forebygge drukningsulykker.  Følg badevettreglene, hold oppsyn og sett grenser.
Les >>>

Snakk om det som skjer (Foreldrerollen) 10.02.2023
Det er så godt som umulig å ikke bli eksponert for dramatiske bilder og historier fra verden. Hva tenker barn og unge voksne? Det beste du som far eller mor kan gjøre, er å snakke om det.
Les >>>

Ferietid - hva skal vi finne på? (Foreldrerollen) 16.06.2021
Sommerferien kan fort bli i lengste laget for de unge. Her gir vi deg noen idéer på hvordan man kan bryt litt med hverdagsrutine. Er det mulig å forvandle nærmiljøet til verdens beste feriekoloni?   God sommer!
Les >>>