Foreldrepulsen® - arkiv

Sorter etter dato eller kategori | Filter: Foreldrerollen (fjern filter)Det sjenerte barn (Foreldrerollen) 11.02.2018
Sjenerte barn kan trenge hjelp av voksne for å ta kontakt med andre. Støtte og hjelp i tidlige skoleår kan være avgjørende når de sjenerte barna blir eldre.
Les >>>

Skåne eller veilede? (Foreldrerollen) 14.11.2015
Det er umulig å skjerme barn helt fra dramatiske hendelser i nyhetsbildet. Hvordan skal vi snakke med barna om katastrofer?
Les >>>

Vær en positiv skoleforelder (Foreldrerollen) 12.08.2015
Din holdning til skolen henger tett sammen med barnets motivasjon for læring. Synes du skolen er viktig, vil barnet ditt gjøre det også. En positiv holdning til skolen gir grunnlag for gode resultater.
Les >>>

Pappa, engasjer deg! (Foreldrerollen) 24.08.2014
En engasjert skolepappa bidrar til at barnet trives og presterer bedre. Fedre som overlater skoleoppfølgingen til mor mister sjansen til å påvirke hvordan skolen skal være og bli bedre kjent med barnas hverdag. Det taper både far og barna på.
Les >>>

Ikke meld deg ut! (Foreldrerollen) 14.09.2014
? være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet.
Les >>>

Vær et godt netteksempel (Foreldrerollen) 28.09.2014
Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett.
Les >>>

«Men alle andre får jo lov!» (Foreldrerollen) 16.11.2014
Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv.
Les >>>

Foreldrenettverk skaper trygghet (Foreldrerollen) 19.04.2015
Foreldrene i en skoleklasse har én ting til felles ?? omsorg for barnet sitt. Når foreldrene deler erfaringer, blir kjent med hverandre og snakker sammen, virker det forebyggende for mobbing og ekskludering. Trivselen øker, og konflikter kan bli forhindra ved utvikling av felles normer.
Les >>>

Det meste om mobbing (Foreldrerollen) 29.08.2015
Mobbing må alltid være fokus. At barn brytes ned av andre og gruer seg til å gå på skolen er uakseptabelt. Hva er mobbing og hvem mobbes? Digital mobbing. Hvem mobber? Hvordan oppdage mobbing? Hva kan foreldrene gjøre?
Les >>>

Hjem-skole-samarbeid (Foreldrerollen) 06.09.2015
Hjemmet og skolen er de to viktigste arenaene i barnas liv. Et godt og tett samarbeid mellom disse to «verdenene» gir barnet gode forutsetninger for en positiv utvikling på skolen. For at et slikt samarbeid skal lykkes, må begge parter ta ansvar for en fruktbar dialog.
Les >>>

Om foreldresamvittighet (Foreldrerollen) 18.10.2015
Foreldre i dag bombarderes med innspill fra alle kanter om hva slags foreldre man bør være og hva barn trenger. Det er nyttig med gode råd, men det kan også gi en følelse av at man aldri er god nok.
Les >>>

Foreldre på sosiale medier (Foreldrerollen) 25.10.2015
Mange unge forteller at de er flaue over foreldrenes oppførsel på sosiale medier. I en viss alder er gjerne barna flaue over det meste foreldrene gjør, men på internett blir alt så veldig synlig for alle!
Les >>>

Lommepengepraksis (Foreldrerollen) 04.11.2018
65 % av norske skolebarn får lommepenger. Det er ulike måter å gjøre dette på, men de fleste foreldre er opptatt av at lommepengepraksisen skal medvirke til at barnet utvikler en sunn økonomisk sans.
Les >>>

Å flytte med skolebarn (Foreldrerollen) 24.01.2016
Det kan være både skummelt og spennende å forlate det kjente for et nytt bosted. For de fleste barn går det ofte greit å flytte, men det er lurt å forberede barna og være åpen for sorg og savn. Her får du noen tips til hvordan dere kan håndtere flyttingen.
Les >>>

Read articles on parenting. 80 languages (Foreldrerollen) 28.01.2016
This service gives you an important article every week. The articles are aimed at parents with children in primary school. LEARN HOW.
Les >>>

Hva er tilknytning? (Foreldrerollen) 17.04.2016
Barn trenger et nært og trygt forhold til de voksne rundt seg. Relasjonen mellom barn og foreldre legger grunnlaget for barnets følelsesmessige og sosiale utvikling. Denne tilknytningen påvirker også relasjonen barnet har til andre mennesker i livet.
Les >>>

Hjelp barnet med planlegging (Foreldrerollen) 24.04.2016
Mange barn trenger hjelp til å planlegge og strukturere skolearbeidet. Da er det godt med foreldre som hjelper til med å sette gode rammer for arbeidsøkten, og dele opp oppgavene i overkommelige størrelser.
Les >>>

Håndter sinnet ditt (Foreldrerollen) 05.06.2016
? bli rasende på barnet sitt er noe de aller fleste opplever fra tid til annen. Men hvordan håndterer du sinnet overfor barnet? Det kan være skadelig om sinnet ditt oppleves uforståelig og uforutsigbart for barnet.
Les >>>

Overgang til nytt skoleår (Foreldrerollen) 27.05.2018
For de fleste barn og unge skjer det en forandring når skolen starter opp etter sommerferien. Det kan være ny skole, nye medelever, ny lærer eller nye fag. Med litt forberedelse kan overgangen gå lettere.
Les >>>

Foreldrenes rolle mot mobbing (Foreldrerollen) 16.10.2016
Mange barn opplever mobbing som kan få følger for resten av livet. Vi voksne må vite kjennetegn på mobbing og kunne avdekke det. Vi må vite hva vi kan gjøre for å forebygge og stoppe mobbing.
Les >>>

Snakk om seksualitet (Foreldrerollen) 05.11.2017
Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet.
Les >>>

Bidra hjemme (Foreldrerollen) 15.01.2017
Som foreldre ønsker vi at barna blir selvstendige og selvhjulpne. Å lære dem husarbeid er et viktig steg til å kunne ta vare på seg selv.
Les >>>

Ferie i skoletiden (Foreldrerollen) 26.03.2017
Det er oppmøteplikt for elevene i grunnskolen. Dersom permisjon for en kort periode søkes og innvilges, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i denne perioden.
Les >>>

Sykling til skolen (Foreldrerollen) 19.04.2018
Å sykle til skolen gir skolebarna frisk luft og mosjon, og er en god hverdagsaktivitet. En skikkelig vårpuss gjør sykkelen klar! Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke.
Les >>>

Digital kompetanse – foresatte (Foreldrerollen) 20.10.2017
Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett.
Les >>>

Har du hørt om X-plan? (Foreldrerollen) 15.11.2017
Av og til kan barn havne i situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige å komme seg ut av. Da kan det være godt med en avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp.
Les >>>

Bli bedre kjent med barnet ditt (Foreldrerollen) 24.11.2017
Alle barn er forskjellige, med ulikt temperament, personlighet og egenskaper. Ved å bli bedre kjent med hvordan ditt barn er, kan du bedre tilrettelegge for og støtte barnet ditt i hverdagen.
Les >>>

Hatefulle ytringer er ikke greit! (Foreldrerollen) 03.12.2017
Kampanjen #IKKEGREIT oppfordrer foreldre og barn til å ta sitt ansvar og avstand fra hatefulle ytringer. Mange unge opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.
Les >>>

Drikker du? Les dette! (Foreldrerollen) 15.12.2017
Mange barn gruer seg til julen på grunn av foreldrenes alkoholforbruk. Det oppleves utrygt når mor eller far forandrer seg når de drikker.
Les >>>

Folkeskikk og språkbruk (Foreldrerollen) 04.01.2019
Å lære barna å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake. I noen skolegårder kan stygt språk høres også blant de minste barna. Dette må både skolen og hjemmet jobbe med.
Les >>>

Stress og press. (Foreldrerollen) 19.01.2018
Egne og andres krav til skoleprestasjoner kan gi unge psykiske helseplager. Som foreldre må vi være oppmerksomme på presset de utsettes for, og hjelpe til med å håndtere stresset der det trengs.
Les >>>

Skjermbruk ødelegger søvnen (Foreldrerollen) 06.05.2018
Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Snakk om spill (Foreldrerollen) 01.06.2018
Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill.
Les >>>

Gratulerer med dagen til alle foreldre og foresatte! (Foreldrerollen) 01.06.2018
I dager det den internasjonale foreldredagen. Foreldre er familiens og samfunnets anker uavhengig av hvilken rase, religion, kultur eller nasjonalitet man tilhører. Foreldre skal sørge for at barna føler seg beskyttet, er mette og vokser opp i et miljø som er fullt av kjærlighet og forståelse.
Les >>>

Er du en god idrettsforelder? (Foreldrerollen) 21.09.2018
Engasjerte foreldre er positivt for barneidretten og for barna som deltar. Her kan du lese gode råd for å stimulere mestring og idrettsglede, og skape et godt læringsmiljø for alle barna som deltar.
Les >>>

Hva slags forelder er du? (Foreldrerollen) 26.10.2018
Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.
Les >>>

Hjelp, vi er ungdomsforeldre (Foreldrerollen) 23.11.2018
Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder kan være en stor overgang. Relasjonen forandrer seg, utfordringene og bekymringene er nye. Hva er viktig å huske på for å bevare et godt forhold til ungdommen?
Les >>>

Hvem er du? Gjør en forskjell! (Foreldrerollen) 14.12.2018
Også for andres barn. Barn som strever i hverdagen opplever ofte at ingen bryr seg, at ingen ser. Sannheten er at noen ser, men de er redde for å blande seg, eller vet ikke hvordan de bør gå fram for å hjelpe.
Les >>>

Hjelp barnet forstå verden (Foreldrerollen) 11.01.2019
Verden kan være overveldende og uforståelig i blant, og da kan det være godt å ha en voksen som hjelper med å sette ting i sammenheng.
Les >>>

Samlivsbrudd - barnas ønskeliste (Foreldrerollen) 08.02.2019
Et samlivsbrudd er ofte vanskeligst for barna. Her er noen punkt det kan være lurt å tenke gjennom. Den beste hjelpen barnet kan få, er hjelp til å opprettholde en sterk, kjærlig følelse til begge foreldrene.
Les >>>

Ferie i arbeidstiden? (Foreldrerollen) 15.02.2019
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>