Nulltoleranse for diskriminering (Annet) 24.05.2024
Diskriminering er urimelig forskjellsbehandling basert på religion, etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsevne. Hatytringer er nedverdigende og truende ytringer mot individer eller grupper. Skoler har nulltoleranse mot krenkelser, inkludert mobbing og diskriminering, og skal lære respekt og kritisk tenkning.
Les >>>

Alt om eksamen i grunnskolen (Ferdigheter) 14.05.2024
Skolens demokratioppdrag (Ferdigheter) 10.05.2024
Nettvett må læres! (Annet) 03.05.2024
Ferie i skoletiden - #LITEGREIT (Annet) 26.04.2024
Artikler fra arkivet >>>