Rettigheter og plikter (#foreldreskolen) 20.08.2017
Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.
Les >>>

Tilbake til hverdagen (Foreldreskolen) 14.08.2017
Artikler fra arkivet >>>