Ordensregler - hva og hvorfor? (Annet) 15.03.2019
Skolens ordensreglement skal regulere elevenes rettigheter og plikter på skolen, og skal inneholde regler om oppførsel og hva som kan gjøres når reglene brytes. Det er viktig at elever og foresatte gjør seg kjent med innholdet i skolens ordensreglement.
Les >>>

Det viktigste tallet i matematikken! (Ferdigheter) 08.03.2019
Artikler fra arkivet >>>