Demokrati i skolen (Ferdigheter) 15.05.2021
Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Les >>>

Digital kompetanse – foresatte (Foreldrerollen) 07.05.2021
Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett.
Les >>>

Om foreldresamvittighet (Foreldrerollen) 30.04.2021
Hvordan lærer ditt barn? (Ferdigheter) 23.04.2021
Slik stimulerer du til leselyst (Ferdigheter) 16.04.2021
Psykologisk førstehjelp (Helse) 09.04.2021
Klargjøring av sykkel (Annet) 04.04.2021
Den viktige nysgjerrigheten (Ferdigheter) 19.03.2021
Artikler fra arkivet >>>