Digital dømmekraft (Ferdigheter) 24.05.2019
For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi.
Les >>>

Hvordan trene på multiplikasjon (gangetabellen) (Ferdigheter) 19.05.2019
Multiplikasjon er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet. Å kunne gangetabellen utenat er en forutsetning for effektiv hoderegning, og den legger grunnlaget for mer avansert matematikk.
Les >>>

Demokrati i skolen (Ferdigheter) 10.05.2019
Demokratiopplæring er et overordnet mål med grunnskolen, og er sterkt vektlagt i opplæringsloven og læreplanene. Skolen skal fremme demokrati gjennom opplæring og elevmedvirkning.
Les >>>

X-plan – Gi barnet en utvei (Foreldrerollen) 03.05.2019
Når maten blir en fiende (Helse) 26.04.2019
Artikler fra arkivet >>>