Hva er videregående opplæring? (Ferdigheter) 11.10.2019
Mye har forandret seg siden du gikk på skolen. Elever i 10. trinn står overfor en stor beslutning om videre opplæring. I denne prosessen kan foreldre være verdifulle støttespillere. Sett deg grundig inn i hvordan utdanningssystemet fungerer.
Les >>>

Er du en god idrettsforelder? (Foreldrerollen) 27.09.2019
Engasjerte foreldre er positivt for barneidretten og for barna som deltar. Her kan du lese gode råd for å stimulere mestring og idrettsglede, og skape et godt læringsmiljø for alle barna som deltar.
Les >>>

Rettigheter og plikter (Foreldreskolen) 20.09.2019
Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.
Les >>>

Slik bidrar du med leksehjelp (Foreldreskolen) 13.09.2019
FAU - hva, hvorfor og hvordan? (Foreldreskolen) 06.09.2019
Artikler fra arkivet >>>