Hodelusa herjer! (Helse) 26.09.2023
Hodelusa elsker skolen. Der møtes mange hoder og det er enkelt å spre seg. Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt den? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte.
Les >>>

§9-A: Nulltoleranse mot mobbing (Mobbing) 22.09.2023
Alle har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
Les >>>

Å hjelpe med leseleksene (Ferdigheter) 15.09.2023
Lesing er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.  Som foresatt kan du hjelpe barnet å få godt utbytte av leseleksene. Gjennom leseleksene kan barnet lære noe nytt og interesser kan vekkes. Ved å hjelpe barnet når det leser, kan dere også ha en hyggelig stund sammen.
Les >>>

Plikter og rettigheter i norsk skole (Foreldreskolen) 08.09.2023
Derfor er foreldremøtet årets viktigste møte! (Foreldreskolen) 01.09.2023
Artikler fra arkivet >>>