Ordensreglar kva og kvifor? (Anna) 17.03.2019
Ordensreglementet til skulen skal regulere elevane sine rettar og plikter på skulen, og skal innehalde reglar om åtferd og kva som kan gjerast når reglane blir brotne. Det er viktig at elevar og føresette gjer seg kjent med innhaldet i ordensreglementet til skulen.
Les >>>

Det viktigste tallet i matematikken! (Ferdigheter) 08.03.2019
I matematikken hører vi om tallet pi, som ofte skrives med det greske symbolet P. Pi dukker gjerne opp når man skal begynne å regne ut areal og omkrets av sirkler, men hva betyr dette tallet egentlig?
Les >>>

For syk for skolen? (Helse) 01.03.2019
De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.
Les >>>

Ferie i arbeidstiden? (Foreldrerollen) 15.02.2019
Samlivsbrudd - barnas ønskeliste (Foreldrerollen) 08.02.2019
Artikler fra arkivet >>>