Digital dømmekraft (Evner) 24.05.2019
For å ferdes trygt og ansvarsfullt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Foreldre må være veiledere i barnas digitale hverdag. Digital dømmekraft handler om kunnskap og holdninger, ikke teknologi.
Les >>>

Hvordan trene på multiplikasjon (gangetabellen) (Evner) 19.05.2019
Multiplikasjon er viktig å mestre i hverdagslivet og i skolearbeidet. Å kunne gangetabellen utenat er en forutsetning for effektiv hoderegning, og den legger grunnlaget for mer avansert matematikk.
Les >>>

Demokrati i skulen (Evner) 10.05.2019
Demokrati må lærast. Skulen skal fremje demokrati gjennom opplæring og elevmedverknad.
Les >>>

X-plan – Gi barnet en utvei (Foreldrerollen) 03.05.2019
Når maten vert ein fiende (Helse) 26.04.2019
Artikler fra arkivet >>>