Du er ditt barns største forbilde! (Foreldrerollen) 24.09.2021
Enten du vil eller ikke så er du ditt barns største forbilde. Dine holdninger og handlinger betyr kanskje mer enn du tror. Du er ditt barns viktigste lærer.
Les >>>

Nasjonale prøver og kartlegginger (Ferdigheter) 17.09.2021
Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Hensiktene med kartleggingsprøven er for å finne ut hvilke elever som strever, og hva de strever med.
Les >>>

Mobbing eller ikke? (Annet) 10.09.2021
Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing?
Les >>>

Plikter og rettigheter i norsk skole (Foreldreskolen) 03.09.2021
Hovedreglen er, at alle barn og unge, som bor i Norge har rett og plikt til grunnskoleutdannelse. Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter.
Les >>>

Skolen trenger engasjerte foreldre! (Foreldreskolen) 27.08.2021
Foreldre har rett og plikt til medvirkning i skolen. Barn trenger voksne som viser at de bidrar til fellesskapet og bygger nettverk. Det betyr at de skal engasjere seg i barnas skolegang, og at de skal ha reell innflytelse på beslutninger som tas i skolen. Her kan du lese om hvordan du kan engasjere deg.
Les >>>

Foreldremøtet - årets viktigste møte. (Foreldreskolen) 20.08.2021
Tilbake til hverdagen (Annet) 13.08.2021
Overgang til nytt skoleår (Foreldrerollen) 07.08.2021
Artikler fra arkivet >>>