Nulltoleranse for diskriminering (Annet) 24.05.2024
Diskriminering er urimelig forskjellsbehandling basert på religion, etnisitet, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsevne. Hatytringer er nedverdigende og truende ytringer mot individer eller grupper. Skoler har nulltoleranse mot krenkelser, inkludert mobbing og diskriminering, og skal lære respekt og kritisk tenkning.
Les >>>

Alt om eksamen i grunnskolen (Ferdigheter) 14.05.2024
Alle avgangselever i grunnskolen skal gjennomføre én skriftlig eksamen i ett fag og én muntlig eksamen. Her kan du lære mer om formålet med og gjennomføringen av eksamen i grunnskolen.
Les >>>

Skolens demokratioppdrag (Ferdigheter) 10.05.2024
Frihet er ikke en selvfølge. Å delta i samfunnet innebærer å respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier. Demokrati må læres. Skolen gir elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
Les >>>

Nettvett må læres! (Annet) 03.05.2024
Vi tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!
Les >>>

Ferie i skoletiden - #LITEGREIT (Annet) 26.04.2024
Å få gå på skole er både en rettighet og en plikt.  Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Foreldrene er ansvarlige for at barnet oppfyller skoleplikten. Om permisjon er forsvarlig eller ikke må avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring.
Les >>>

Bli kjent med den nye opplæringsloven (Annet) 19.04.2024
Ti bud ved samlivsbrudd (Foreldrerollen) 12.04.2024
Delbart? Seksualiserte bilder og videoer (Annet) 05.04.2024
Artikler fra arkivet >>>