Folkeskikk og språkbruk (Foreldrerollen) 18.09.2020
Å lære barna å opptre hensynsfullt, respektfullt og høflig er en viktig foreldreoppgave. Høflige barn vinner lettere respekt og møter oftere høflighet tilbake. I noen skolegårder kan stygt språk høres også blant de minste barna. Dette må både skolen og hjemmet jobbe med.
Les >>>

Alle har en psykisk helse. (Helse) 09.09.2020
De fleste barn og unge har god psykisk helse. Men det finnes en betydelig andel som sliter med vansker som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser. Som foreldre kan vi bistå barna i en tung situasjon.
Les >>>

FAU - hva, hvorfor og hvordan? (Foreldreskolen) 02.09.2020
Medlemmene i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er ofte klassekontakter. De skal representere alle foreldrene ved skolen. FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og skal fremme samarbeidet mellom disse. Forskning viser at engasjerte foresatte gir bedre læring. Ditt engasjement smitter over på barnet.
Les >>>

Sjekk for hodelus nå - Nasjonal kampanje! (Helse) 27.08.2020
Hvordan oppdager du om barnet har fått lus, og hvordan blir dere kvitt det? Lusa er aktiv hele året, og det er lurt å sjekke barnet jevnlig. Husk å gi beskjed til skole og venner om dere oppdager lus, for å motvirke videre smitte. Folkehelseinstituttet ber alle landets skoler og barnehager til å sjekke barna for hodelus nå.
Les >>>

Rettigheter og plikter (Foreldreskolen) 21.08.2020
Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.
Les >>>

God skolestart (#foreldreskolen) 14.08.2020
Tilbake til hverdagen - med korona (Foreldreskolen) 10.08.2020
Nytt fra skolestart (Udir) (Aktuelt) 02.08.2020
Artikler fra arkivet >>>