Sola. En venn og en stor fiende! (Helse) 18.05.2018
Både voksne og barn våkner litt ekstra til live av lyset og varmen fra solen, og det er sunt å være mye ute! Men ikke nødvendigvis sunt å være mye i solen.
Les >>>

Demokrati i skolen (Ferdigheter) 13.05.2018
Demokratiopplæring er et overordnet mål med grunnskolen, og er sterkt vektlagt i opplæringsloven og læreplanene. Skolen skal fremme demokrati gjennom opplæring og elevmedvirkning.
Les >>>

Skjermbruk ødelegger søvnen (Foreldrerollen) 06.05.2018
Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.
Les >>>

Ensomhet (Helse) 29.04.2018
I alle skolegårder og nabolag finnes det barn som føler seg ensomme og utenfor fellesskapet. Sosial isolasjon er en risikofaktor for psykiske lidelser. Mange barn prøver å skjule ensomheten, derfor er oppmerksomme voksne helt avgjørende.
Les >>>

Stimulere til leselyst (Ferdigheter) 22.04.2018
Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.
Les >>>

Sykling til skolen (Foreldrerollen) 19.04.2018
Hva er nettvett - egentlig? (Ferdigheter) 15.04.2018
Skolehelsetjenesten (Helse) 08.04.2018
Artikler fra arkivet >>>