Jeg strekker ikke til … (Foreldrerollen) 15.11.2019
Det å være en god forelder er viktig for de fleste av oss. Mange opplever et press både fra seg selv og andre om å gjøre «de riktige tingene», og det kan fort føre til en følelse av å ikke strekke til.
Les >>>

Om diabetes (Helse) 08.11.2019
14.november er Verdens diabetesdag. Hvert år får over 300 barn i Norge diabetes. De fleste nye tilfeller oppstår hos barn i skolealder. Diabetes er en tøff diagnose å få, men de fleste finner gode måter å leve med sykdommen på.
Les >>>

Hatprat (Mobbing) 01.11.2019
Det er aldri greit å spre eller oppfordre til hat mot enkeltpersoner eller grupper. Mange unge opplever å bli utsatt for stygge meldinger på grunnlag av kjønn, etnisitet eller annen gruppetilhørighet.
Les >>>

Problemer med synet? (Helse) 25.10.2019
Et barns evne til å lære blir vanskeligere uten godt syn. Det kan være vanskelig å oppdage dårlig syn hos barn, fordi de er flinke til å kompensere for det som ikke fungerer.
Les >>>

§9-A: Nulltoleranse mot mobbing (Mobbing) 18.10.2019
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
Les >>>

Hva er videregående opplæring? (Ferdigheter) 11.10.2019
Er du en god idrettsforelder? (Foreldrerollen) 27.09.2019
Rettigheter og plikter (Foreldreskolen) 20.09.2019
Artikler fra arkivet >>>