«Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk».
- Per Larsen (1960-)