«Læring er når du plutselig forstår noe du har forstått hele livet, på en ny måte.»
- Doris Lessing (1919-2013)