«Ikke visste jeg at dagene som kom var selve livet.»
- Ukjent