Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. Перекладіть статтю іншою мовою.
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Den viktige nysgjerrigheten

Tekstkilder: Nysgjerrigper.no, forskning.no

Å utforske sammen med andre er både gøy og lærerikt.

Barn lurer på alt mulig. De spør og graver på passende og upassende tidspunkt. Men har du tenkt på hvor viktig nysgjerrighet er for læring? Å være nysgjerrig er en sterk motivasjonskraft for å lære noe nytt.

Nysgjerrighet gir læring

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Vitebegjærlige barn er motiverte for å oppdage ny kunnskap.


For å stimulere barnas vitebegjær, kan du undre deg sammen med barna. Du kan stille spørsmål som utfordrer dem og får dem til å tenke, og du kan være nysgjerrig og interessert i spørsmål som barna selv grubler på. Sammen kan dere gå på jakt for å lære nye ting, og dere kan reflektere over hva dere har funnet ut av.


Utforskende arbeidsmetoder

På skolen kan elevenes nysgjerrighet stimuleres ved å ta i bruk utforskende arbeidsmetoder i skolearbeidet. Utforskende arbeidsmetoder handler om å stille spørsmål, å lure på og å ville finne ut av noe. Det kan for eksempel innebære at elevene utforsker egne problemstillinger i naturfag ved hjelp av vitenskapelige undersøkelser og tenkemåter.


De praktisk-estetiske fagene i skolen er også en god arena for en utforskende tilnærming. Utforskende arbeidsmetoder inkluderer gjerne samarbeid med andre elever, og læreren har en veiledende rolle.


«Nysgjerrigpermetoden»

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig arbeidsmetode laget for skolebruk, som Forskningsrådet står bak. Den innebærer at elevene selv skal finne en problemstilling som de formulerer hypoteser til. Sammen skal de så utvikle, velge ut og gjennomføre metoder for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner, og presenterer forskningsprosjektet for andre.


Nysgjerrigpermetoden handler om å bli bevisst hvordan vi skaffer oss ny kunnskap og hvor etablert kunnskap kommer fra. Målet med Nysgjerrigpermetoden er at elevenes skal få innblikk i grunnleggende trekk ved vitenskap og få jobbe kreativt og vitenskapelig i samarbeid med andre. 

Stimuler nysgjerrighet ved å:


  • Stille spørsmål
  • Utforske sammen
  • Reflektere sammen
  • Være åpen for svar du ikke hadde tenkt på
  • Være åpen for å endre retning underveis

Ble du nysgjerrig? Vil du vite mer?

Tekstkilder: Nysgjerrigper, forskning.no

Video