Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. Перекладіть статтю іншою мовою.
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Foreldremøtet

Alle foreldre, uansett bakgrunn, kan være en ressurs for sine barns læring.  

Hvis du som forelder engasjerer deg i ditt barns skolegang, vil barnet gjøre det bedre på skolen. Har du et godt forhold til skolen, øker det sjansen for at også barnet trives. Foreldremøter er en viktig arena å engasjere seg i.

Vær en aktiv møtedeltaker

Vi har alle vært på foreldremøter hvor læreren har presentert praktisk og faglig informasjon for en taus foreldregruppe. Informasjonen er gjerne nyttig, men et treffpunkt mellom skole og foreldre har potensiale for å være mye mer enn enveis informasjonsformidling. Skolen bør legge til rette for aktivitet og dialog, og foreldrene bør gripe sjansen og engasjere seg i diskusjonene. Foreldremøtene er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa. Slik øker sjansen for at foreldrene kan skape et godt nettverk rundt barna. Foreldre som kjenner hverandre, samarbeider bedre og opplever større grad av medvirkning. Det legger også grunnlag for bedre konfliktløsning dersom det skulle oppstå en vanskelig situasjon i gruppa. Alle foreldre som har barn i skolen, er med i skolens foreldreråd. Fra disse velges det representanter til et arbeidsutvalg (FAU). Har du mulighet til å engasjere deg litt ekstra, som foreldrekontakt eller representant i FAU, vil det engasjementet komme barnet ditt til gode.

Temaer å ta opp

Foreldremøter er en god arena for å drøfte andre familiers retningslinjer og grenser for barn i samme aldersgruppe. Temaer som kan være aktuelle å ta opp er for eksempel skolevei og trafikksikkerhet, digitale kjøreregler og nettvett, bursdagsfeiring, lommepenger, konfliktløsning og lekseoppfølging. Forebyggende arbeid mot mobbing er viktig gjennom hele grunnskoleløpet. Fokuser på å bygge et godt og inkluderende klima blant barna og foreldrene. Sosiale arrangementer som vennegrupper, følgegrupper, foreldrekvelder, klassefester, turer eller ekskursjoner kan være tiltak for å få til dette.

Pappa må med!

Det er viktig at både fedres og mødres stemmer kommer fram i hjem-skolesamarbeidet, og i foreldremedvirkningen på skolen. Ofte har fedrene sterke meninger om hva som skjer. For fedrene vil det oppleves givende å bidra til at ditt barn både trives bedre og lærer mer. Å delta aktivt i samarbeidet med skolen vil også føre til at du blir bedre kjent med andre foreldre, og barna får et sterkere nettverk rundt seg.

Temaer for ungdomstrinnet:

  • Rusmidler
  • Et sunt forhold til egen kropp
  • Forberede overgang til vgs.
  • Karakterer og press
  • Kjærlighet og samliv
  • Yrkesorientering
  • Miljøbevissthet
  • Etiske spørsmål

Vil du vite mer?

- Hva er foreldremøter? >>>​​​​​​​ (web)

Tekstkilder: FUG, Thomas Nordahl

Kommentar eller tilbakemelding? Send en epost til redaksjonen>>