Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. Перекладіть статтю іншою мовою.
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Skolens verdigrunnlag

Skolen er bærer av noen av de viktigste grunnleggende verdiene i samfunnet vårt.

Skolens mål er å ruste barn, unge og voksne til å håndtere livet og mestre utfordringer sammen med andre. Læreplanen sier noe om hvilke verdier opplæringen hviler på, og skolens helhetlige ansvar for elevenes utvikling.

Hvor finner vi skolens verdigrunnlag?

Skolens verdigrunnlag finner vi i den delen av læreplanen som kalles «Generell del». Der beskrives de mange ulike rollene skolen fyller i samfunnet. I generell del skal du finne grunnlaget for skolens menneskesyn og synet på læring. Den forteller også noe om hva slags mennesker opplæringen har som mål å bidra til.

De syv «menneskene»

Læreplanens generelle del er delt inn i syv kapitler, syv sider ved mennesket som opplæringen har som mål å ivareta. 
Det meningssøkende mennesket handler om kulturarv, livssyn og identitet.
 
Det skapende mennesket tar for seg kreativitet, vitenskap, og læringstradisjoner knyttet til teori og praksis. 

Det arbeidende mennesket ser på læringsarbeid gjennom aktivitet og samarbeid, og viktigheten av foreldre som rollemodeller.
 
Det allmenndannede mennesket har kunnskap, tradisjon, felles referanserammer og global forståelse. 

Det samarbeidende mennesket vektlegger fellesskap, plikter og ansvar, læringsmiljø og foreldredeltakelse. 

Det miljøbevisste mennesket er opptatt av natur, økologi og globale utfordringer. 
​​​​​​​
Det integrerte mennesket balanserer opplæringens tilsynelatende motstridende formål med ansvarsfølelse og kunnskapsbaserte avgjørelser, basert i verdier og forståelse av konsekvenser og sammenhenger. 

Tid for endring

Den generelle delen av læreplanen ble innført allerede i 1993. Det er derfor foreslått at den skal oppdateres og fornyes​​​​​​​. I Regjeringens forslag til ny generell del av læreplanen skal blant annet skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse tydeliggjøres.

Fra generell del:

«Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.»

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Udir, regjeringen.no