Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. Перекладіть статтю іншою мовою.
Traducir la página a otro idioma 


11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Grunnskole 
-én viktig artikkel hver uke.

Snakk om seksualitet

Kilder til denne artikkelen helsenett.no, sexogsamfunn.no, sec og politikk og Udir.

Det er viktig å være åpen om seksualitet, selv om det kan være vanskelig å snakke om.

Det aller viktigste vi kan lære barna våre om seksualitet, er hva som er greit og ikke. Hva er greit å gjøre med seg selv, med andre og hva er det greit at andre gjør med deg. Ved å være åpne om dette, gir vi barna kunnskap og trygghet. I uke 6 gjennomføres en nasjonal kampanje. Les mer om det nederst i artikkelen. 

Begynn tidlig

Barn begynner å utforske sin egen og andres kropp tidlig, og det er ofte en god anledning til å snakke om seksualitet, kropp og følelser. Når barnet er nysgjerrig på dette, kan det være lurt å spørre om hva barnet allerede vet for å ha et utgangspunkt for samtalen. Bruk tid på å fokusere på grensesetting omkring egen kropp og seksualitet. Forklar hva som er normal atferd, og gi barnet trygghet til å si fra om det opplever noe ubehagelig. Å være åpen om seksualitet hjelper også barnet til å utvikle et naturlig og godt forhold til egen kropp.


Hva med ungdommene?

Det kan være flaut for både foreldre og ungdommer å snakke om seksualitet. Det vil selvsagt være lettere og mer naturlig om dette er noe dere har snakket om jevnlig gjennom oppveksten. Det er likevel ikke for sent å starte når barna er blitt tenåringer. Snakk med tenåringene om det følelsesmessige rundt seksualitet, og husk å være lyttende og åpen til hva de forteller. Det kan hjelpe til med å bevare tillitsforholdet slik at tenåringene kan snakke med deg også om det de synes er vanskelig.


Seksualitet i undervisningen

Barn lærer også om seksualitet på skolen. Seksualitet er tema i læreplanene i flere fag, blant annet naturfag, samfunnsfag og kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). De første årene er fokuset på grensesetting, forståelse og respekt for egen og andres kropp. På mellomtrinnet bringes undervisning om pubertet, seksuell orientering og kjønnsidentitet inn. Undervisningen på ungdomstrinnet setter fokus på seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort, samt etiske spørsmål omkring seksualitet, kjønn og kroppskultur. Forskjellen på ønsket seksuell kontakt og overgrep blir også undersøkt og analysert.


Kjønn og identitet

Kjønn er menneskers grunnleggende følelse av egen kjønnsidentitet. 

Allerede fra fødsel tillegges vi et kjønn, som regel gutt eller jente. De som er født med penis, oppfattes som gutt. De som er født med vagina, oppfattes en som jente. Tradisjonelt tenkes det at noen enten er gutter eller jenter, men det finnes mange varianter av kjønn. Dette kaller vi kjønnsmangfold.

I dagens samfunn er det større åpenhet for at vi kan identifisere oss som det kjønnet vi ønsker, uten at vi må like «typiske» gutte- eller jenteting. Likevel er det fremdeles mange forventinger knyttet til å passe inn i kjønnsrollene.

Vi vet at det finnes mange mennesker som ikke føler seg hjemme i rollene gutt og jente. Alle mennesker har rett til å uttrykke seg akkurat på den måten de vil og ønsker. 


Seks tips til samtaler om seksualitet

 

1. VÆR KONKRET OG ÆRLIG

Bruk ord og forklaringer som passer ditt barns alder og modenhet. Når du svarer ærlig og konkret på ditt barns spørsmål, viser du at du tar han, hun eller hen på alvor og kan gi hjelpende svar. Når vi snakker med barn og unge om seksualitet, skal vi respektere barnets grenser, men også våre egne. Hvis det kommer spørsmål vi synes er vanskelige å svare på, er det helt i orden. Vår oppgave som voksne er å anerkjenne barnets nysgjerrighet og ikke avvise spørsmålet på en måte som kan påføre skam.

 

2. SETT ORD PÅ DET

Snakk åpent med ditt barn om kropp og følelser. Når du hjelper barnet ditt med å sette ord på egne tanker og opplevelser, viser du at det er greit å tenke på og snakke om slike ting. Du kan også støtte barnets utvikling ved å sette ord på de følelsene barnet har, så barnet selv kan utvikle et ordforråd for følelsene sine.

 

3. RESPEKTER DITT BARNS GRENSER

Vær oppmerksom på når ditt barn viser hvor hans, hennes eller hens grenser går, for eksempel dersom barnet ønsker å være alene på baderommet eller ikke vil gi deg, eller andre, en klem. En måte å støtte barnets utvikling på, er å oppmuntre og hjelpe til med å sette ord på når barn øver seg på å sette grenser og uttrykke sine følelser. Når du respekterer ditt barns signaler hjelper du han, hun eller hen å forstå at det kun er en selv som har rett til å bestemme over egen kropp – og at nei betyr nei. Ved å respektere barnets grenser, lærer de også om samtykke.

 

4. MANGFOLD OG LIKEVERD

Lær barnet ditt å respektere forskjeller gjennom å snakke om nettopp dette. Dersom du opplever at barnet ditt snakker stygt om andre på bakgrunn av kropp, kjønn, familiesammensetning eller seksualitet, anbefaler vi at du snakker med han, hun eller hen om dette på en måte som viser at mangfold er positivt og at alle er like mye verdt. Dersom barnet ditt bruker ord som «hore», «homo» eller «fitte», forklar hen hva ordene betyr, og at det ikke er greit å bruke dem som skjellsord på skolen, blant venner eller hjemme.

 

5. HJELP DITT BARN PÅ NETTET

Når barn begynner å bruke internett kan nysgjerrigheten deres føre dem til nettsider med seksuelle bilder eller videoer. Dersom du oppdager at ditt barn har kommet over eller oppsøkt slikt innhold, er din første reaksjon svært viktig. Vi anbefaler at du lar barnet fortelle om hva han, hun eller hen har sett og hvordan det opplevdes. Forklar barnet ditt at han, hun eller hen alltid kan komme til deg, hvis hen opplever ting på nettet som ikke er greit.

 

6. HVIS DU BLIR BEKYMRET – GJØR NOE!

Som forelder eller foresatt er det helt vanlig å av og til være usikker på hva som er normal seksualatferd i forhold til alder og utvikling. Hvis ditt barn sier eller gjør noe som bekymrer deg, kan du stille barnet ditt flere spørsmål om det som har skapt bekymring, snakke med andre foreldre med barn på samme alder, eller oppsøke informasjons- og rådgivningstjenester lokalt, på telefon eller via nett.

Temaer å snakke om:

 

  • Grensesetting og samtykke
  • Pubertet og utvikling
  • Seksuell orientering og kjønnsidentitet
  • Prevensjon og beskyttelse mot sykdom
  • Kjærlighet og følelser
  • Kropp og kroppskultur

Sjekk Zanzu.no

Zanzu.no er et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet kropp, seksualitet, helse og rettigheter. Nettstedet er tilgjengelig på norsk, engelsk, fransk, arabisk, tyrkisk, farsi, polsk, somali og tigrinja. Innholdet på siden er kvalitetssikret av Helsedirektoratet i samarbeid med flere fagmiljøer.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler fra Foreldrepulsen:

I uke 6 - 2023

 

Hvert år i uke 6 gjennomfører  Sex og Politikk en kampanje om seksualitet. 

I årets kampanjeuke rettes det søkelys på et dagsaktuelt tema: Samtykke. #læromsamtykke. I foreningens spørreundersøkelse over hva lærere ønsket å fokusere på, var dette temaet det viktigste for mange. Finn ut mer her>>