F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
januar 2014
Egenvurdering - en nøkkel til læring
Egenvurdering gir både elever, lærere og foreldre bedre forståelse av hvilke utfordringer barnet har og hvilke nye mål som må settes for forbedring.

Hvorfor skal elevene lære å vurdere seg selv?

Vurdering som gis underveis i opplæringen og har som formål å stake ut kursen videre, bidrar til å fremme læring. Det er viktig at barna selv får delta i vurderingsarbeidet. Det står i forskrift til opplæringsloven at elevene har rett til å vurdere eget arbeid og kompetanse. Forskning viser at det å kunne vurdere egen måloppnåelse har størst påvirkning på elevenes læringsutbytte. Ved trening blir barna flinkere til å vurdere egen kompetanse og kan sette egne mål. Da er det motiverende å se sin egen utvikling.

Hvordan foregår egenvurdering?

Å føre logg, ha læringssamtaler med læreren og ta refleksjonspauser underveis i læringsarbeidet, er en fin måte å reflektere over egen læring på. Hva har jeg lært, hva ønsker jeg å vite mer om og hvordan kan jeg lære mer om det? Elevene kan også snakke sammen om arbeidet som skal vurderes, for å bli mer bevisste på hva som er godt arbeid og hva som bør jobbes mer med. Når elevene skal vurdere seg selv eller hverandre, er det viktig at kriteriene for hva som skal vurderes er kjent. Både mål og kriterier for læringsarbeidet må være tydelig for elevene. En oversikt i form av et skjema for å vurdere egen læring, er vanlig underveis eller i etterkant av en oppgave eller et tema. For de yngste elevene er det viktig at en slik refleksjon over egen læring foregår i samarbeid med foreldre eller lærer. Egenvurderingen kan også være noe så enkelt som at elevene blir bedt om å skrive ned to ting de har lært i løpet av en undervisningsøkt, og én ting de lurer på.

Slik kan foresatte støtte opp om egenvurderingen:

  • Engasjer deg i barnets skolearbeid.

  • Spør om barnet kan fortelle om ukas læringsmål og hvordan han skal nå disse.

  • Spør om målet er nådd ved slutten av uka.

  • Snakk sammen om hva barnet får til og hva han trenger å øve mer på.

  • Legg en plan sammen med barnet om hvordan målet skal nås.

Video: Egenvurdering

Kilder: Kristiansand kommune, forskning.no, Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.