F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
juni 2014
Skoletur til badeplassen
Læring, opplevelser og fellesskap på tur!

Hvorfor på tur?

Opplevelsesturer ut av skolegården er, i tillegg til det faglige utbyttet, viktig med tanke på å bygge et godt klassemiljø. Trivsel i klassen legger grunnlaget for gode resultater, gode relasjoner og virker forebyggende mot mobbing. En måte å bygge et godt klassemiljø på, er å dele opplevelser. Ved å reise ut av det vante miljøet i klasserommet og skolegården, kan gruppas dynamikk arte seg litt annerledes og nye bånd kan bli knyttet. Ved vannet er det mye spennende å se og lære, og mange barn synes det er artig med aktiviteter i og nær vann. Kanskje får elevene øvd litt på svømmeferdighetene også? En skoletur til badeplassen har derfor gode muligheter for å styrke fellesskapet og gi elevene gode minner å ta med seg inn i sommerferien.

En forsvarlig badetur

Når skolen reiser med en gruppe elever på badetur, skal det være gode rutiner og retningslinjer for å ivareta tryggheten til elevene. Det finnes klare regler for planlegging av en slik tur, tilsyn underveis og en alarmplan for å kunne gjennomføre en rask og effektiv redningsaksjon ved behov. I opplæringsloven § 12-1 bokstav b står det: «I situasjonar der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning.» Utdanningsdirektoratet utdyper i et rundskriv at ved all aktivitet på, i eller ved vann skal det være forsvarlig tilsyn, og da med spesielt fokus på de steder det kan oppstå farlige situasjoner. Det bør alltid være minst to voksne til stede. Direktoratet anbefaler også at det innhentes skriftlig samtykke fra foresatte før bading kan skje.

Hvorfor uteundervisning?

  • Lettere å forstå sammenhengen mellom teori og praksis.
  • Stille elever blir mer deltakende.
  • Dialogen mellom elev og lærer blir mer balansert.
  • Økt miljøbevissthet.

Video: Lær livredning på to minutter

Kilder: Naturfag.no, Udir
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.