F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
oktober 2014
Hvorfor lykkes jentene?
Hva vet vi om årsakene til at jentene lykkes bedre på skolen enn guttene?

Hva er teoriene?

Mange forklaringer på prestasjonsforskjellene mellom jenter og gutter har blitt presentert og forsket på. Det er imidlertid ikke enighet blant forskerne hva årsakene til prestasjonsforskjellene er. Det eneste som synes åpenbart, er at det ikke finnes én årsak til forskjellene, snarere er det flere forhold som spiller sammen. Blant forklaringene som har blitt undersøkt, er at skolen domineres av kvinnelige lærere. Skolen har riktignok en overvekt av kvinnelige lærere, men det finnes ikke studier som fastslår at det er en fordel for guttene å ha mannlige lærere. Andre hevder at skolen er preget av «kvinnelige» verdier, og at dette kommer jentene til gode. Dette er det svært vanskelig å undersøke.

Urolige gutter og stille jenter?

Gutter har oftere atferdsproblemer i skolen. Disse atferdsproblemene har blitt færre de siste årene, men fortsatt er det mange som sitter med oppfatningen av at gutter bråker og er urolige mens jenter er stille og flittige på skolen. Arbeidsforskningsinstituttet har undersøkt dette, og har funnet at forskjellene ikke er så store. De fleste elevene befinner seg på et sted midt i mellom. Det man vet om jenters atferd og psykiske helse, er at de oftere enn guttene har depressive symptomer. Flere har pekt på at dette kan ha sammenheng med et stadig større press om å lykkes på skolen og i det sosiale liv.

Andre forhold som spiller inn

Elevenes familiebakgrunn spiller en langt viktigere rolle i skoleprestasjonene enn hva kjønn gjør. Gutter med ressurssterke foreldre som følger opp barnas skolegang, gjør det jevnt over godt på skolen. Noen studier viser også at gutter er mer sårbare enn jenter for vanskelige oppvekstvilkår.

Karakterforskjeller:

  • Jenter får høyere standpunkt- og eksamenskarakterer.
  • Forskjellen er størst i norskfagene.
  • Guttene får høyere karakter i gym.
  • Karakterer på matteeksamen og engelsk muntlig er omtrent like.

Video: Teknologi-camp for jenter, NTNU

Kilder: forskning.no, Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.