F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
januar 2015
Læreplanen i matematikk på tre minutter
Matematikk er et av basisfagene i grunnskolen.

Hva er en læreplan?

Læreplanen for grunnskolen er delt i tre deler som beskriver de overordnede målene for opplæringa, hvilke prinsipper som ligger til grunn, samt kompetansemål i de ulike skolefagene. I læreplaner for fag står det hva elevene skal kunne etter 4., 7., og 10. trinn, og i noen fag listes det også opp kompetansemål etter 2. trinn.

Hovedområder i matematikk

Læreplanen for matematikk er delt opp i hovedområdene tall og algebra, geometri, måling og statistikk og sannsynlighet. I tall og algebra lærer elevene tallforståelse og tallbehandling. Området omfatter heltall, desimaltall, brøk og prosent. I algebra regner elevene med bokstaver eller andre symbol som representerer tall. Geometri handler blant annet om figurer og konstruksjoner. I måling lærer elevene om størrelser og måleenheter. Statistikk handler om innsamling, analyse og presentasjon av ulike data. Sannsynlighetsberegning tallfester sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe. På ungdomstrinnet kommer også området funksjoner inn. En funksjon beskriver endring eller utvikling av en størrelse som er avhengig av en annen.

Grunnleggende ferdigheter i matematikk

De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive og regne, samt digitale og muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle fag. I matematikkfaget betyr det at elevene blant annet skal kunne sette ord på matematiske strategier og tenkemåter, både muntlig og skriftlig, de skal kunne lese og forstå symbolspråk, og kunne bruke digitale verktøy i faget.

Hovedområder i matematikk:

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk og sannsynlighet
  • Funksjoner (ungdomstrinnet)

Video: Subtraksjon med låning

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2015 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.