F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
september 2013
Skolens verdigrunnlag
Den generelle delen av læreplanen inneholder et overordnet perspektiv på læring. Her finner vi syv kapitler om hvordan opplæringen skal ivareta hele mennesket.

Kunnskapsløftet- en tredelt læreplan

Læreplanen Kunnskapsløftet er delt inn i tre hoveddeler. Den første – generell del – angir overordnede mål og beskriver skolens verdiplattform. Dernest følger «Prinsipper for opplæringen», som definerer grunnleggende prinsipper og krav som skal prege og forplikte alle skoler. Til sist finner vi fagplanene for de enkelte fagene.

Generell del av læreplanverket

Generell del av læreplanen beskriver de mange ulike rollene skolen fyller i samfunnet. I generell del skal du finne grunnlaget for skolens menneskesyn og syn på læring. Den forteller også noe om hva slags mennesker opplæringen har som mål å bidra til.

De syv «menneskene»

Læreplanens generelle del er delt inn i syv kapitler, syv sider ved mennesket som opplæringen har som mål å ivareta. Det meningssøkende mennesket handler om kulturarv, livssyn og identitet. Det skapende mennesket tar for seg kreativitet, vitenskap, og læringstradisjoner knyttet til teori og praksis. Det arbeidende mennesket ser på læringsarbeid gjennom aktivitet og samarbeid, og viktigheten av foreldre som rollemodeller. Det allmenndannede mennesket har kunnskap, tradisjon, felles referanserammer og global forståelse. Det samarbeidende mennesket vektlegger fellesskap, plikter og ansvar, læringsmiljø og foreldredeltakelse. Det miljøbevisste mennesket er opptatt av natur, økologi og globale utfordringer. Det integrerte mennesket balanserer opplæringens tilsynelatende motstridende formål med ansvarsfølelse og kunnskapsbaserte avgjørelser, basert i verdier og forståelse av konsekvenser og sammenhenger.

Om foreldre i læreplanen:

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes at foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn.»

«Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn.»

«Læringsmiljøet favner også foreldrene.»

Video: Om retten til en god skole

Kilder: FUG, Udir, KD samfunnskunnskap.no
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2013 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.