F o r e l d r e p u l s e n ® Grunnskole – engasjerte foresatte gir bedre læring
mai 2014
Hvordan vurderes eksamen?
Karakteren skal gi uttrykk for kompetansen til eleven slik den kommer fram på eksamen.

Vurdering av skriftlig eksamen

Oppgaver og tidspunkt for skriftlig eksamen, er lik over hele landet. Det er fordi innhold og gjennomføring av skriftlig eksamen fastsettes sentralt. Eleven skal få vite hvilket fag han eller hun skal ha eksamen i 48 timer før eksamensstart. Eksamensbesvarelsene leveres digitalt, unntatt i matematikk. Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar vurderes av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer. Sensorene skal vurdere prøvesvarene i samsvar med reglene i forskriften til opplæringsloven. Disse to sensorene vurderer først oppgaven hver for seg, før de møtes og diskuterer seg fram til en endelig karakter. Hvis sensorene ikke klarer å bli enige, blir karakteren fastsatt av en oppmann. Alle elever har rett til å klage på karakteren til skriftlig eksamen.

Vurdering av muntlig eksamen

Innholdet i muntlig eksamen vil variere fra skole til skole. Dette er fordi muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Det betyr at organisering, trekking av fag og elever, sensorskolering, hjelpemidler og eksamensoppgaver bestemmes av den enkelte kommune. Det finnes likevel en del sentrale retningslinjer som alle skoler må forholde seg til. Retningslinjene sier blant annet noe om hvordan muntlig eksamen skal vurderes. Muntlig eksamen består av at eleven skal presentere en problemstilling eller et tema innenfor det faget eleven trekker, og en fagsamtale med sensorene. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, og får vite tema eller problemstilling 24 timer før. Det skal alltid være to sensorer som vurderer presentasjonen, og én av dem skal være ekstern. Det betyr at den ene sensoren ikke kan jobbe på skolen eleven går på. Den andre sensoren er som regel faglæreren til eleven. Fagsamtalen med sensorene skal utgjøre størstedelen av eksamenstiden på 30 minutter. Her skal eleven få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere. De notatene som eleven har produsert i forberedelsedelen, for eksempel presentasjonen, er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Hvis sensorene er uenige om karakteren, er det den eksterne sensoren som bestemmer.

Skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2014:

  • 19 mai: Matematikk
  • 20. mai: Engelsk
  • 22. mai: Norsk hovedmål
  • 23. mai: Norsk sidemål

  • Fellessensur: 16.-19. juni

Video:
Dokumentar om vår første muntlige eksamen

Kilder: Utdanningsdirektoratet
Foreldrepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. ©2014 infoREGI. infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.