F  o  r   e   l   d   r   e   p   u   l   s   e   n   ®                                                                                  11111011100 (C)                                                                                                  juni 2012

Overgang til nytt miljø

Les på nynorsk her>>>

Det nærmer seg slutten av et skoleår. Alle elevene står over for store eller små forandringer og overganger. Overgang til nytt trinn, ny klasse, ny skole, ungdomsskole eller videregående skole. Mange barn opplever disse overgangene som vanskelige og de kan nå være ekstra sårbare. De foresattes engasjement er ekstra viktig i denne fasen.

Alle overganger og miljøforandringer medfører usikkerhet i større eller mindre grad. Å takle forandringer er en egenskap som må læres. Som voksne har vi mange erfaringer og høy kompetanse på dette feltet.  Nå er det viktig at vi er tilstede og blir med barna våre videre.

På nettstedet til  Mentalhelse.no kan vi lese at de hvert år mottar vi opp til 5.000-6.000 meldinger fra barn og unge.  De ser at for barn og unge kan livet ofte være preget av forandringer og overganger. Og for en del unge kan det se ut som om noen problemer starter i forbindelse med en vanskelig overgangsfase.

Fra barneskole til ungdomsskole

Overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet kan være utfordrende å håndtere for mange elever. Her vil de møte nye læringsmiljøer, nye lærere og nye forventninger. Videre kjennetegnes overgangen av at elevene i ungdomsskolen for første gang får erfaring med formell vurdering med karakter.

Fra ungdomsskole til videregående

For mange er møtet med en ny skole og et nytt miljø utfordrende. Undersøkelser viser at bortimot en fjerdedel av de elevene som slutter i videregående opplæring, slutter i løpet av det første skoleåret. Også høyt fravær og svake karakterer har stor effekt på sannsynligheten for å slutte. Overgangen til videregående skole gir eleven enda høyere grad av frihet og ansvar. Ikke alle forvalter dette til sitt eget beste.

Hva kan vi gjøre?

Vår støtte og tilstedeværelse er viktigere enn noen gang. Barnet skal føle at de ikke er alene:  Endringen angår hele familien.

·         Kunnskap er trygghet. Gå igjennom all informasjon dere har om det nye læringsmiljøet sammen.

·         Trygghet er svar. Er det noe dere lurer på, så er det lov å ta en telefon å spørre.

·         Snakk om usikkerheten. Hva frykter du? Hvor stor mulighet er det for at dette vil skje?

·          Fokuser på det positive. Fortell gode historier fra dine egne overganger. Snakk positivt med venner og venners foreldre.

Evnen til å takle forandring og tap styrkes dersom vi forstår at endring er en vesentlig del av livet, og noe som kan ha både positive og negative følger. (Organisasjonen Voksne for Barn)

Overgangen er ikke slutt i august

Vi kan karekterisere en overgang som vellykket når barnet har funnet seg til rette,  føler seg trygg og arbeider godt. Det tar tid å finne sin plass og å innarbeide nye rutiner i et nytt miljø. Sørg for at det blir tilrettelagt for den nye hverdagen også i hjemmet. Gode rutiner i hjemmet betyr mye. 


illustrasjonsbildeLær mer

-Ikke slipp barna på ungdomstrinnet. [Foreldrepulsen 10-2010]
- Kjære foreldre!  Ditt engasjement er viktigere enn du tror. [Foreldrepulsen 06-2011]

 
Last ned og skriv ut Foreldrepulsen.
Hent pdf på bokmål her>>>

Flere artikler fra  Foreldrepulsen:

Kilder til denne artikkelen.

Kunnskapsdepartementet, Organisasjonen Voksne for Barn, Organisasjonen Mental helse, infoREGI.

Tilrettelagt av infoREGI as. . infoREGI arbeider etter Tekstreklameplakaten-plakatens regler for god presseskikk. infoREGI har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.  
Kommentarer? [Send epost her].

Ønsker du deg et tema? Ønsk deg  her>>>

Dette er Foreldrepulsen (R). Artikkelen er produsert for din skole/kommune av infoREGI as.  infoREGI as jobber for et bedre hjem-skole samarbeid. Tjenesten er lisensbasert . (Copyright)
infoREGI as © 2012 | Privacy Policy


-vi vil inspirere de foresatte!